วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 13:45 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯขอนแก่น สนธิกำลัง ลุยจัดระเบียบสถานบริการ ในเขตทน.ขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.51 น.
เมื่อเวลา 21.00.น.วันที่ 3 ก.ค. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างจัดระเบียบสังคม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายศิริวัฒน์พินิจ พานิชย์ นอภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ทหาร ตำรวจ  ปกครอง สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค 4 วัฒนธรรมจังหวัด ได้ออกจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
   
ดร.สมศักดิ์  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สถานบริการ รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำชับทุกร้าน ห้ามมิให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงห้ามมีการมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ด หากพบการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
   
ด้าน นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และ มีสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมากกว่า 30 แห่ง  ส่วนมากจะมีปัญหาการรวมกลุ่มมั่วสุม ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นของกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่เด็กและเยาวชนผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องและสังคมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
   
นายพันธุ์เทพ กล่าวอีกว่าทั้งยังเป็นการยับยั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จึงต้องมีการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม เพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมและเป็นการสนองต่อนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และปฏิบัติการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดังกล่าว.

หน้าแรก » ภูมิภาค