วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:17 น.

ภูมิภาค

รองผบ.ตร. ขึ้นเหนือ มอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 20.11 น.
เมื่อวันที่  10 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.อ. สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมามอบนโยบายเร่งรัดการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5  ในช่วงเวลา 13.00 น  พล.ต.ท. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าคณะตำรวจออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบาย ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดว่า ได้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลออสเตรเลีย ในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ตอนกลางและตอนในของประเทศไทยร่วมไปถึงยังต่างประเทศ โดยได้มีการร่วมมือประสานงานทางด้านการข่าวกันอย่างใกล้ชิด ในการที่จะรับข้อมูลข่าว การจัดเก็บวิเคราะห์ข่าวกันอย่างมีระบบ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก, สำนักงานปปส.และหลายหน่วยงานในการที่จะสกัดกั้นยาเสพติด ไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ตอนกลางและตอนใน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลในการติดตามข่าวและมุ่งเน้นความเข้มข้นในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดและติดตามยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ตามนโยบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของทางรัฐบาลอย่างเข้มงวดต่อไป
 
หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมา ที่ห้องประชุมอาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผบช.ภ. 5 กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมและรับมอบนโยบายเร่งรัดการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษและในเรื่องของการติดตามแนวทางการปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จากสารพันธุกรรม(DNA) และระบบการส่งสาธารณะ (Logistics) ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 ในครั้งนี้
 
โดยทางด้านพล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผบช.ภ. 5 ได้กล่าวรายงานว่า ในห้วงที่ผ่านมา ทางตำรวจภูธรภาค 5 ได้ขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติ ทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ทำการขยายผลยึดทรัพย์สินของขบวนการเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ยังนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศรวมถึงการนำเอาการตรวจพิสูจน์ ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์จากสารพันธุกรรม (DNA) มาใช้เพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบตัวบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโอกาสที่ท่านรองผู้บัญขาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมามอบนโยบาย เร่งรัดการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และแนวทางในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากสารพันธุกรรม (DNA) 
 
ซึ่งในวันนี้นั้น นอกจากจะเป็นการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรภาค 5 มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป 
 
ทางด้านพล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้มามอบภารกิจให้กับตำรวจภูธรภาค 5 และให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ยึดถือในเรื่องของการรวบรวมวัตถุพยาน ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด การทำลายเครือข่าย รวมไปถึงการขยายผล เพื่ออายัดทรัพย์สินของผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งขบวนการ ตามไปถึงมาตรการเกี่ยวกับเรื่องหักภาษี  โดยให้ความรู้ในทุกๆด้าน ในระดับสถานีในระดับจังหวัดและระดับภาค ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุมเข้มในเรื่องของการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ โดยได้เรียกผู้ประกอบการมาประชุมเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันและการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฏหมายอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการป้องกันการลำเลียงของยาเสพติดนั้น ได้ร่วมมือกับทางปปส. รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการ หารือด้านการป้องกันและปราบปราม ร่วมไปถึงมิติของการตั้งด่านก็ดี หรือในด้านการหาข่าว หรือการลาดตระเวณเป็นต้น  หลังจากนั้น รองผบ.ตร.ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เข้ารับประชุมในครั้งนี้ต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค