วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:04 น.

ภูมิภาค

ร่วมระลึกวีรบุรุษแห่งพงไพร 31 ก.ค. "วันเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าโลก"

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.01 น.
นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีความห่วงใย ในการปฎิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า ที่ต้องเป็นแนวหน้า ในการอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         
จากความห่วงใย ของรัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีฯดังกล่าว ทางสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ดังนี้ 1.  เสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ ได้รับ 1 หมื่นบาท 2. บาดเจ็บจากปฎิบัติหน้าที่ ได้รับ 5พันบาท 3.จับตัวผู้กระทำผิดได้ คดีละ 2 พันบาท  
 
นายนิพนธ์ เผยต่อว่า ปัจจุบันนี้ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มาตรา 55 และพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ มาตรา108 ได้บัญญัติ ให้จ่ายเงินสินบนนำจับ สำหรับผู้แจ้งเบาะแสนำจับ ในคดีอุทยานและคดีสัตว์ป่า โดยศาลมีอำนาจพิพากษา ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับ เป็นจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนเงินค่าปรับ ตามคำพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับ ที่ได้ชำระต่อศาล   
 
ซึ่งกฎหมายอุทยานและสัตว์ป่า ฉบับใหม่ ในบางคดีเช่น คดีบุกรุกพื้นที่อุทยาน หรือล่าสัตว์ป่าในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือชั้น 2 จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 ปีถึง 30 ปี และปรับเงินตั้งแต่ 6 แสนถึง 3ล้านบาท คดีล่าสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา กวางผา เก้งหม้อ มีโทษจำคุก 3 ปี ถึง15 ปี ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 3 แสนถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท คดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น กวางป่า กระต่ายป่า นกปรอดหัวโขน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับเป็นเงินไม่เกิน 1ล้านบาท 
 
จึงขอให้ประชาชน มาช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมปกป้องดูแลป่า แจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับ ซึ่งท่านจะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับ เป็นจำนวนเงินนับแสนบาท และเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า จึงขอให้มาแจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับในคดีอุทยาน หรือคดีสัตว์ป่าได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เบอร์โทร 032211025 หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทุกแห่ง ในท้องที่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  
 
ทั้งนี้หน่วยงานจะปกปิดในการแจ้งเบาะแส ของผู้นำจับเป็นความลับ  และหากจับผู้กระทำผิดได้ ตามที่แจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับ และศาลตัดสินคดีถึงที่สุด โดยผู้ต้องหาเสียค่าปรับแล้ว ผู้นำจับจะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับจากศาลโดยทันที โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จะอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการขอรับเงินสินบนนำจับจากศาล  

หน้าแรก » ภูมิภาค