วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:14 น.

ภูมิภาค

ชาวบ้านร้อง น้ำประปาหมู่บ้าน ขุ่นข้นสีเหลือง มีตะกอน กลิ่นเหม็น

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.47 น.
วันที่ 10 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการร้องเรียน จากประชาชนในหมู่บ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ว่าน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ไม่มีคุณภาพ ใช้อุปโภคและบริโภคไม่ได้ น้ำมีลักษณะดำ มีกลิ่นเน่าเหม็น มีตะกอนของวัชพืช ลอยออกมาตามน้ำ โดยเฉพาะในช่วงเช้าๆน้ำจะมีดำเหม็นมาก ชาวบ้านต้องหาผ้าหรือผ้าขาวบาง หรือตัดเอาเศษของมุ้ง มามัดติดปากก๊อกน้ำ เพื่อใช้กรองน้ำอีกที เพื่อไม่ให้เศษตะกอนตกลงไปอยู่ในโอ่งน้ำ หรือถังเก็บน้ำ จากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำนิ่ง ตะกอนหล่นสู่ก้นโอ่งน้ำ หรือถังน้ำ จึงจะเอามาอาบ หรือใช้ล้างถ้วยชามได้
 
ผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปยังบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง ได้พบกับชาวบ้าน ชาวบ้านหลายคนด้วยกัน ซึ่งทุกคนต่างบอกว่า น้ำประปา เป็นประปาหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลในการจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านถนน ต.ชุมแสง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปราว 2 กิโลเมตร ชาวบ้านเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เพราะน้ำมีกลิ่นเหม็น มีสีดำ โดยเฉพาะช่วงเปิดน้ำใช้ช่วงเช้าน้ำจะดำมาก ต้องใช้เศษผ้า ไปรัดที่ก๊อกน้ำ เพื่อช่วยกลิ่นเศษวัชพืช หรือเศษตะกอนทีปะป่นมากับน้ำ ใช้อาบก็ไม่ได้ ยิ่งจะใช้ แปรงฟันในตอนเช้ายิ่งเหม็น ต้องรองน้ำไว้ให้ตกตะกอน ครึ่งวันถึงจะใช้ได้ ส่วนน้ำดื่มกินใช้หุงต้มทำกับข้าวก็ชื้อ อยากให้ผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ได้พัฒนาปรับปรุงระบบประปา อย่างน้อยก็ให้ลดเศษวัชพืช เศษดิน สิ่งเจือปนมากับน้ำ เพราะเป็นมานานหลายปีไม่มีการแก้ไข ชาวบ้านก็ทนทุกข์ ใช้ไปอย่างจำใจใช้ และหากสามารถทำให้น้ำใสสะอาดได้มาตรฐาน สามารถดื่มกินได้ก็จะเป็นการดี ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปชื้อน้ำที่ละหลายๆถังมาใช้ดื่มกิน และหุงต้ม
 
ด้านนายประสิทธิ์ ทิพย์กลาง กำนันตำบลชุมแสง อ.จอมพระ ยอมรับว่า ระบบน้ำประปาของหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานเพราะมีข้อกำจัดเรื่องงบประมาณ แหล่งน้ำซึ่งเป็นแห่งน้ำแบบเปิด เคยทำประชาคมหลายครั้ง ในการทำเป็นแหล่งน้ำปิด ทำรั้ว ไม่ให้วัวควายลง ไปอ่างเก็บน้ำบ้านถนน แต่ก็มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านส่วนหนึ่ง ว่าส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัว ควาย แต่แหล่งน้ำให้วัวควายลงกินน้ำก็ไม่มี อ่างเก็บน้ำบ้านถนนที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่ก็เป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานดีพอ ได้แจ้งให้คะกรรมการหมู่บ้าน ที่ดูแลระบบน้ำประปาให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา เพราะเมื่อชาวบ้านเขาเดือดร้อน เราเองก็ยอมรับว่าได้ใช้ประปาที่กลิ่นเหม็นมีตะกอน เหมือนกับกับชาวบ้าน จากนี้ไปก็จะได้ให้คณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้านได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้น้ำประปาภายในหมู่บ้านและอีกหลายหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาอ่างเก็บน้ำบ้านถนนให้ได้ใช้น้ำที่สะอาดต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค