วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:42 น.

ภูมิภาค

จิตอาสาไม่รองบ ลงขันสร้างฝายชะลอน้ำตามศาสตร์พระราชา

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.00 น.

จิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่หวังรองบประมาณ ลงขันสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต ถวายในหลวงและราชินี รัชกาลที่ 10 เพื่อบรรเทาภัยแล้งระยะยาว ตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9


วันที่ 16 ก.ย.63 ที่บริเวณ คลองตาเฉย บ้านละหานหมู่ 13 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก พร้อมนายศรายุทธ ลิมาภิรักษ์ กำนัน ต.ร่อนทอง อ.สตึก นำจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมกันสร้าง”ฝายชะลอน้ำมีชีวิต” เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

 


การสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เป็นฝายที่ใช้ไม้ไผ่ชนิด”ด้ามขวาน”กว่า 500 ลำ เป็นฐานของการสร้าง ออกแบบเป็นรูปตัวเอ็กซ์ขวางทางน้ำ ใช้ทรายอีกกว่า 50 ตัน กรอกใส่ถุงปุ๋ย แล้วเอาไปวางช่องว่างของโครงสร้างไผ่ด้ามขวาน สำหรับกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก


นายศรายุทธ ลิมาภิรักษ์ กำนัน ต.ร่อนทอง กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งใน อ.สตึก และจังหวัดบุรีรัมย์ มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ก่อนหน้านี้ได้รับนโยบายจาก นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หาแนวทางสร้างฝายชะลอน้ำ ตามลำคลอง หรือห้วยตามศาสตร์ของในหลวงราชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แต่ยังไม่มีงบประมาณ

 


จากการประสานจิตอาสาใน ต.ร่อนทอง พบว่าจิตอาสาทุกคน พร้อมที่จะออกแรงมาช่วยสร้าง จึงประสานภาคเอกชน ปรากฏว่ามีคนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์มาเป็นจำนวนมาก คิดเป็นเงินร่วม 80,000 บาท จึงเกิดฝายชะลอน้ำขึ้นมาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ้น ทั้งนี้ ต.ร่อนทอง มีแหล่งน้ำที่จะต้องสร้างขึ้นอีก 1 ฝายซึ่งได้มีอุปกรณ์ครบหมดแล้ว

 


ด้านนายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก กล่าวหลังมาเป็นประธาน ว่า ฝายชะลอน้ำนี้ เราเน้นความสามัคคีของชุมชน สร้างเพื่อถวายในหลวงและพระราชินี รูปแบบของฝายชะลอน้ำนี้ จะต้องใช้ไม้ไผ่”ด้ามขวาน”เพราะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าไผ่ชนิดอื่น

 

 

ในระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี ไผ่ชนิดนี้ก็จะงอกออกมาขวางลำน้ำ ทำให้ฝายนี้กลายเป็นฝายมีชีวิตขึ้นทันที ต่างจากฝายคอนกรีตที่มีโอกาสพังสลายได้ เมื่อไผ่โตขึ้นตามคุณลักษณ์ของไผ่จะทำหน้าที่ตามธรรมชาติ ถึงแม้รากไผ่จะขวางน้ำ แต่น้ำก็สามารถลอดไปได้ เมื่อไม่มีดินรากไผ่ก็จะดึงดินขึ้นมาอีก นี่คือเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นกัน

 


นายอำเภอสตึก กล่าวด้วยว่า หลังจากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่นทราบข่าว ทุกคนมีความพร้อมและยินดีที่จะช่วยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน จะสังเกตได้ว่าทุกคนที่มาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแห่งนี้จะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส..นายธเนศ กล่าว