วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:24 น.

ภูมิภาค

“อนุทิน” รุดให้กำลังใจอสม.อีสาน ยันต้องเปิดประเทศเพื่อเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.12 น.

รมว.สาธาฯมาให้กำลังใจ อสม.ภาคอีสาน พร้อมมอบนโยบายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ชื่นชมการทำงานของ อสม.ที่ผ่านมาจนต่างชาติยกให้เป็นที่ 1 ของโลก ระบุ “ต้องเปิดประเทศ” ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อความอยู่รอดของประเทศ มั่นใจควบคุมสถานการณ์ได้

 

 


วันที่ 17 ก.ย.63 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเปิดการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, 8, 9, 10)
 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชุมกว่า 900 คนนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับ อสม.ดีเด่นแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจการทำงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

 

 

นายอนุทิน ยังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน อสม. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชมรม อสม. ทุกระดับ ให้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 พร้อมเผยแพร่ผลงาน

 

 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในระหว่างการบรรยาย นายอนุทิน ยังแจ้งให้ อสม.ทราบว่า ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากนาๆชาติ ว่าสามารถควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เพิ่งมารับรู้บทบาทของ อสม.ที่ไม่หวังค่าตอบแทนจากการทำงาน

 

 

 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวด้วยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจ อสม.และให้ช่วยการสอดส่องดูแล การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เหมือนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะคนแปลกหน้า และชาวประเทศเพื่อนบ้านที่พยายามเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ


ส่วนค่าตอบแทนและค่าป่วยการของ อสม.ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงมีโรคระบาด ซึ่งรัฐบาลได้มีมติแล้ว จะจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม.คนละ 7 เดือนหรือ 3,500 บาท บวกกับค่าป่วยการอีก 2,000 บาท รวม อสม.แต่ละคนจะได้เงินคนละ 5,500 บาท จากจำนวน อสม.ทั้งประเทศประมาณ 1,500,000 คน คิดเป็นเงินประมาณ 5.7 พันล้านบาท โดยรัฐจะโอนให้ในวันที่ 21 ก.ย.นี้

 

 

 

สำหรับการเปิดสายการบินระหว่างประเทศ ที่มีหลายคนยังไม่เข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันจะต้องมีการเปิดเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ให้เศษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่จะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้น เชื่อว่าจะสามารถคุมการแพร่ระบาดของโคโควิด-19 ได้