วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:53 น.

ภูมิภาค

กองบิน 23 มอบใบประกาศนักบินพร้อมรบอัลฟ่าเจ็ค

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.00 น.
วันที่ 24 ก.ย. 63 ที่ฝูงบิน 231 กองบิน 23 อุดรธานี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ เครื่อง บจ.7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท รุ่นที่ 26 ,27 และ 28 และนักบิน อัลฟ่าเจ็ท ครบ 1000 ชั่วโมง โดยมีรองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หัวหน้างานข้างเคียง ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
 
นาวาอากาศโท นิโรธ จำปาเงิน ผู้บังคับฝูง 231 กองบิน 23 เปิดเผยว่า ตามคำสั่งกองทัพอากาศที่ 587/61 เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารนักบิน มารับราชการที่ฝูงบิน 231 กองบิน 23 จำนวน 4 คน โดยฝูงบิน 231 ได้ทำการฝึกอบรมนักบินดังกล่าวเป็นนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรืออัลฟ่าเจ็ท แบ่งเป็นฝึกอบรมภาควิชาการ 52 ชั่วโมง และฝึกบินภาคอากาศ 70 เที่ยวบิน 73 ชั่วโมง ประกอบด้วย นักบินพร้อมรบ รุ่นที่ 26 เรืออากาศโท ภาณุวุฒิ โสธรชัย นักบินพร้อมรบรุ่นที่ 27 เรืออากาศโท อภิชิต ฤทธิกรรณ์ นักบินพร้อมรบ รุ่นที่ 28 ร.ท.สราวุฒิ ดีงาม และ เรืออากาศโท นพดล สินธุวรรณะ และมีนักบินทำการบิน ครบ 1000 ชั่วโมง คือนาวาอากาศโท ปรัชญ์ ลับไพรี  
 
ขณะเดียวกัน ได้ มีคำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ)ที่ 82/60  เรื่องการฝึกอบรมและแนวทางการบริหารจัดการนักบินประจำกองพร้อมรบ กำหนดฝึกอบรมนักบินประเภทการฝึกบินพิเศษ ซึ่ง นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 ได้ทำการฝึกบินกับเครื่องอัลฟ่าเจ็ท สำเร็จการฝึกบินพร้อมรบรุ่นพิเศษเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นเกียรติก็ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบรุ่นพิเศษในครั้งนี้ด้วย
 
นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 เปิดเผยว่า ขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างข้าราชการฝูงบิน231 ทุกคน ตลอดจนหน่วยงานขึ้นตรงของกองบิน 23 ที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูการบินที่ทำให้ การฝึกนักบินพร้อมรบทั้ง 4 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์และขอแสดงความยินดีกับนักบิน 1000 ชั่วโมงบิน ซึ่งไม่ได้มาง่ายๆ  จะต้องใช้ทั้งประสบการณ์ ความเพียรพยายาม จึงจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้ ความสำเร็จเป็นนักบินพร้อมรบ เป็นเพียงความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในชีวิตการบินเท่านั้น ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้และเผชิญในงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน ก็ยังคงหมั่นฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญ เพิ่มพูนประสบการณ์และศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความสำเร็จและปลอดภัย

หน้าแรก » ภูมิภาค