วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:03 น.

ภูมิภาค

"มข." มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ทหาร ป.3 พัน 8 ไว้ช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วม

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.44 น.
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ลำ เพื่อสนับสนุนให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัยโดยมี พ.ท. ทรงศักดิ์ สิมพะรักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ป.3พัน 8) เป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้มี ผศ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. พร้อมด้วยผู้บริหาร และทหารในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมรับมอบ 
 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่ามีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาประกอบพิธีมอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์เสริม เพื่อสนับสนุน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย ในวันนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน โดยขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดอุทกภัยขึ้นตามมา
 
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้เตรียมกําลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือ แต่ยังขาดอุปกรณ์สําคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพ จำนวน 5 ตัว และ ไม้พาย จำนวน 2 อัน
 
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชื่อมั่นว่า กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่กำลังประสบอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่ม แม่น้ำ หรือน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เขตเมืองและเขตชุมชน โอกาสนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ในภายภาคหน้ายามบ้านเมืองเกิดสาธารณภัย ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็พร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการต่อไป
ด้านพ.ท. ทรงศักดิ์ สิมพะรักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ป.3 พัน 8) กล่าวว่าตามที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้มีประกาศเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพายุโซนร้อน โนอึน กำลังเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และปัจจุบันยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุม
 
พ.ท. ทรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่าจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในข่ายการแจ้งเตือน ที่จะได้รับผลกระทบและอาจเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ซึ่งกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศเตรียมการทั้งทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน ที่อาจจะประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จากการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ ปัจจุบันหน่วยมีความขาดแคลนเรือขนาดเล็กที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง หน่วยจึงได้ขอรับการสนับสนุนมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านอธิการบดีและผู้ให้การสนับสนุน ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาและมอบให้กับหน่วยในวันนี้ 
 
พ.ท. ทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในนามผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ตลอดจนในนามของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ท่านอธิการบดีและคณะมอบให้ในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกท่านตลอดจนทุกหน่วยงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้หน่วยช่วยเหลือในด้านต่างๆหากหน่วยสามารถกระทำได้ก็ขอให้แจ้งมายังหน่วยหน่วยจะให้ความช่วยเหลือจนสุดความสามารถ.