วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:34 น.

ภูมิภาค

ม.นครพนม พรึ่บชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ประณามการใช้ความรุนแรง

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.22 น.
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในเฟซบุ๊กเพจ Democratic Youth of NKP - เยาวชนประชาธิปไตย นครพนม ลงโพสต์ถึงเพื่อนๆในกลุ่มว่า “พวกเราเยาวชนประชาธิปไตยนครพนม ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง ขอเชิญพี่น้องคณะราษฏรนครพนมออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและส่งกำลังใจไปยังพี่น้องของเรา วันนี้ (17 ตุลาคม) ที่หลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 17.00 นาฬิกาเป็นต้นไป” โดยในเวลาดังกล่าวมีนักเรียน นักศึกษา มารวมตัวกันที่หน้าอาคารคณะศิลปะศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ประมาณ 200 คน
 
โดยแกนนำได้อ่านแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การบริหาร  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอประณามการใช้ความความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
 
มีเนื้อหาดังนี้”จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และสูญหาย นับเป็นการกระทำที่รุนแรง เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน ในการชุมนุมมีเด็กและเยาวชนจำนวนมาก เป็นผู้ถูกกระทำภายใต้อำนาจรัฐ เป็นเหตุให้สถานการณ์ทางการเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 
ในนามผู้แทนนิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 สถาบัน มีความเห็นตรงกันว่าการกระทำดังกล่าวทำให้รัฐบาลเป็นผู้ไร้ซึ่งความชอบธรรมในการบริหารประเทศ แสดงถึงระดับวุฒิภาวะและขาดสติปัญญาในการบริหารสถานการณ์ทางการเมือง ด้วย 3 ประการเหล่านี้
 
1. การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยเหตุว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองย่อมเป็นสิทธิ์ การที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างเหตุการณ์ชุมนุมผิดกฎหมายด้วยเหตุใด ๆ แสดงถึงความลุแก่อำนาจ ขาดการไตร่ตรองด้วยเหตุผล และความเป็นประชาธิปไตย บริหารวิกฤติด้วยกำลังความรุนแรง มิได้กระทำด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาด เสมือนประชาชนมิใช่มนุษย์ด้วยกัน
 
2. การสลายการชุมนุม หลักการพื้นฐานและกฎหมายระบุชัดเจนว่าการสลายการชุมนุมต้องทำเวลากลางวัน และมีหมายศาล แต่รัฐบาลนี้หาได้ใส่ใจไม่ เชื่อมั่นในเนติบริกรสอพลอ ถือเอาพระราชกำหนดอันเป็นกฎหมายพิเศษเป็นที่สุด ทั้งที่หลักการคือหลักการ กฎหมายจะเปลี่ยนไปกี่ฉบับหลักการย่อมยังอยู่การกระทำที่ใช้ความรุนแรงแสดงให้เห็นว่าภาครัฐขลาดเขลา เกรงกลัวเสียงอันบริสุทธิ์ กักกุมคุมขังเสียงที่เรียกร้องตามวิถีทางประชาธิปไตย นับเป็นการกระทำอันแหลกเหลวไร้มนุษยธรรม
 
3. การจับกุมแกนนำและผู้ร่วมชุมนุม โดยอาศัยข้อกฎหมายเพียงเพื่อมิให้ดำเนินการจัดชุมนุมต่อไปได้ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถือมั่นนิติรัฐ แต่ไร้นิติธรรม
 
ในนามผู้แทนนิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 สถาบัน ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจกับผู้ชุมนุมทุกคน  ต่อต้านโหมประณามความรุนแรงที่กระทำต่อประชาชน พึงหวังว่า รัฐบาลผู้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีภาษีราษฎรเป็นฐานและกำลัง จะตระหนักแน่นในมนุษยธรรม ทบทวนด้วยวุฒิปัญญาที่ไม่เสื่อมคุณธรรม มีวิสัยทัศน์อันแหลมคม ไม่กดขี่ข่มเหงด้วยอำนาจทางกฎหมาย มองผู้ชุมนุมและเยาวชนเป็นมนุษย์ผู้สิทธิจะแสดงออก ทางการเมืองบนพื้นฐานประชาธิปไตยอันทรงคุณค่า เพื่อความสงบสันติของประเทศชาติ ราษฎร” ลงชื่อผู้แทนนิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 สถาบัน 17 ตุลาคม 2563
หลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ก็ผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยในการสลายการชุมนุมกลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ราชประสงค์ กทม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชายชั้นมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้ขอร่วมปราศรัยด้วย
 
โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ร่วมร้องเพลงศรัทธาของวงหินเหล็กไฟ พร้อมกับเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งกำลังใจถึงเพื่อนๆพี่ๆ ที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ใน กทม.  ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ
 
 

หน้าแรก » ภูมิภาค