วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:19 น.

ภูมิภาค

พาไหว้พระ 10 วัดเสริมอำนาจบารมี ที่ จ.อำนาจเจริญ

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.45 น.
สนธยา พาเข้าวัดฟังธรรม วันนี้ จะแนะนำพุทธศาสนิกชน ญาติโยม ผู้นิยมทำบุญ สร้างกุศล ทั้งหลาย ไปไหว้พระ 10 วัด เสริมอำนาจบารมี ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น ดั่งชื่อจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเอง 
 
จังหวัดอำนาจเจริญ หลายคน เชื่อว่า เป็นชื่อที่เป็นมงคล คือ มีทั้งอำนาจวาสนาบารมีและความเจริญรุ่งเรือง ในตัว จึงเป็นจังหวัดเป้าหมายที่จะต้องไปเยือน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา จะมีผู้คน เดินทางเข้ามาพื้นที่อำนาจเจริญ จำนวนมาก เพราะ คำว่า อำนาจเจริญ ชื่อนี้ เป็นมงคล ต่างก็เดินทางเข้ามาทำกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด อย่างต่อเนื่อง สำหรับ วัด 10 วัด ซึ่ง พุทธศาสนิกชน นิยมเดินทางเข้ามากราบไหว้ ทำบุญทำทาน ในพื้นที่ อำนาจเจริญ เป็นประจำ  ได้แก่ 
 
พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ พุทธอุทยาน ถนนชยากูร อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อยู่ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญ ด้านทิศเหนือ 3 กิโลเมตร ก่อนถึง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร สูงวัดจากพื้นดินระดับต่ำสุดถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูนปุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลด้านศิลปะอินเดียเหนือแคล้นปาละ ซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16  พระมงคลมิ่งเมือง ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2508 เชื่อกันว่า พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งชาวอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธากราบไหว้บูชามิได้ขาด 
 
 
วัดถ้ำแสงเพชร อยู่ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญ ด้านทิศตะวันออก ตามถนนอรุณประเสริฐ สายหลัก(อำนาจเจริญ – เขมราฐ) ประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายรองประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบเห็น เจดีย์ศรีมหาโพธิ์และมหาวิหาร หรือ ศาลาพันห้อง ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนยอดภูเขาขาม ซึ่งเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ประดิษฐาน หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ชา สำหรับ ญาติโยม กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยเฉพาะที่ผนัง จะเป็นภาพวาด วัตรปฏิบัติหลวงปู่ชา เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั่วผนังอย่างสวยงาม และด้านข้าง เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จะพบเห็น พระพุทธไสยาสน์ ทอดยาวขนานกับมหาวิหารบนลานหิน มีความยาว 19 เมตร บุด้วยกระเบื้องโมเสกสีขาวทั้งองค์ มีพระนามว่า พระพุทธโพธิญาณมหาราช ท่ามกลางป่าไม้นานาพันธุ์ปกคลุมเขียวขจีบรรยากาศสงบร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีถ้ำต่างๆรอให้ไปสัมผัสและเที่ยวชม เช่น ถ้ำโคนอน ถ้ำค้างคาง ถ้ำงู ถ้ำพระและถ้ำแสงเพชร เหตุที่เรียกถ้ำแสงเพชร เล่ากันว่า เมื่อสมัยก่อน กษัตริย์ขอมและมเหสี หนีการสู้รบจากประเทศลาว ข้ามมาหลบในถ้ำ พร้อมเอาแก้วแหวนทองคำมาด้วย ไม่นานก็สิ้นพระชนม์ เพราะไข้ป่า ชาวบ้านจะเข้าไปเอาทรัพย์สินเงินทอง ก็ไม่กล้า เพราะมีสิ่งลี้ลับ คอยเฝ้ารักษา เคยมี พระธุดงธ์เข้ามาปฏิบัติธรรม เกิดความโลภ จึงมีการเขย่าถ้ำ เหมือนจะพัง จึงเตลิดหนีไป  
 
พระสังกัจจายน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร วัดสำราญนิเวศน์ พระอารามหลวง ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีพระวิชัยมุนี เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด ธรรมยุติ ที่ผ่านมา เทศนา ให้ญาติโยม พุทธศาสนิกชน รู้คุณกตัญญูต่อบิดามารดา ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ด้วย 
 
 
วัดสุทธิกาวาส หรือ วัดนาป่าแซง ตั้งอยู่ตำบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ด้านทิศตะวันออกจากตัวเมืองอำนาจเจริญ เส้นทางถนนอรุณประเสริฐ ประมาณ 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนสายรอง ที่ ต.นาป่าแซง จะมองเห็นพระธาตุนาป่าแซง สูงเด่นเป็นสง่า ที่ความสูง 30 เมตร ลักษณะเหมือนพระธาตุพนม จ.นครพนม ภายในวัดนาป่าแซง จะพบเห็นวิหาร ภายใน มีโลงแก้ว บรรจุ สังขาร พระครูสิทธิ พัฒนาภรณ์ หรือ หลวงพ่อสีทา ซึ่งร่างกายไม่เน่า ไม่เปื่อย มีสภาพเหมือนเดิม ถึงแม้จะมรณภาพไปเกือบ 20 ปีแล้วก็ตาม ทุกวัน จึงมีพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง  
 
วัดศรีโพธิ์ชัย ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัย เป็นพระพุทธรูปแบบปูนปั้นฉาบสีทอง ปางมารวิชัย สูง 1.50 เมตร หน้าตักกว้าง 1.20 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารญวน ช่างญวนสร้างขึ้นทั้งพระพุทธรูปและวิหาร เมื่อ พ.ศ.2490 เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 129 ปี   
 
พระฤทธิ์ลือชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ อยู่ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญ ด้านทิศใต้ ถนนชยางกรู(อำนาจ-อุบล) ประมาณ 15 กิโลเมตร ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดอำนาจ เขตเทศบาลตำบลอำนาจ มีพระครูสิริสีวัตร เป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด มหานิกาย ส่วนที่ด้านข้างองค์พระฤทธิ์ลือชัย จะพบเห็น มณฑป บรรจุพระบรมสารีรักธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชา 
 
 
พระเหลาเทพนิมิต เป็นพระประธาน ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดพระเหลาเทพนิมิต ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ พระเหลาเทพนิมิต สร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทอง สูง 2.70 เมตร หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  มีลักษณะงดงาม เป็นที่นับถือของประชาชนชาวพุทธทั่วไป นักโบราณคดีจากกรมศิลปากรสันนิฐานว่า ทั้งโบสถ์และพระประธานเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะลาว อายุราว พ.ศ. 2263 ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ อายุ 246 ปี  
 
วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูง 2 เมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อายุ 750 ปี 
 
วัดภูพนมดี บ้านนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ บนยอดภูเขา ไม่สูงมากนัก ห่างจากถนนประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบเห็น เจดีหินพันล้านก้อน สุดยอดงานประติมากรรมทำมือภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยนำหินหลากหลายชนิดมาเรียงซ้อนขึ้นไปกลายเป็นเจดีย์ที่สวยงามความสูง 30 เมตร ฐานกว้าง 20 เมตร และพระพุทธรูปสีขาว นามว่า พระศรีรัตนตรัยรัตน์ ประดิษฐานบนหน้าผา ไว้ให้กราบไหว้บูชา เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข ท่ามกลางบรรยากาศลมพัดกระทบกายตลอดเวลา 
 
 
วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน มักจะเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพร รูปเหมือน หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งอยู่ภายในวิหาร ซึ่งหลวงปู่ขาว อนาลโย เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดบ่อชะเนง เมื่อ พ.ศ.2463 -2468 เมื่อหลวงปู่ขาว มรณภาพ ด้วยความศรัทธา ชาวบ้านจึงได้ทำการก่อสร้างเป็นลักษณะอิฐก่อดินเหนียว สูตรประสมภูมิปัญญาชาวบ้าน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ให้เป็นที่สังฆกรรมของสงฆ์ จนกระทั่งได้อุโบสถหลังใหม่ ในปี 2530 จึงเปลี่ยนฐานะเป็น วิหารหลวงปู่ขาวอย่างที่เห็นทุกวันนี้ และก่อนกลับญาติโยม จะแวะกราบฟังธรรมเทศนากับ พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนงและเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งท่านสอนญาติโยมให้ รักษาศีล 5 ข้อ ปฏิบัติให้ได้ ถ้าไม่ได้ จะถือศีลกี่ข้อก็ดีกับตัวเอง หากรักษาศีล 5 ครบทั้ง 5 ข้อ คือ ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามพูดเท็จ ห้ามทำผิดในกามและห้ามดื่มสุรา ถ้าปฏิบัติได้ครบทุกข้อ ชีวิตมีแต่ความสุข และความเจริญตลอดไป... 

หน้าแรก » ภูมิภาค