วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 03:07 น.

ภูมิภาค

กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ นายก อบจ. - ส.อบจ. ครบ 18 เขต

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.21 น.
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2563 ที่ขนมจีนบ้านคุณจร้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ "กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่" นายบดินทร์ กินาวงศ์ ผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครนายกอบจ. และทีมงาน ส.อบจ. ทั้ง 18 เขตเลือกตั้ง ตนเองมีความพร้อมและทางพรรคฯ ก็รับรู้รับทราบและจะทำงานทางด้านการเมืองกันเป็นทีม ซึ่งขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครส.อบจ.ในทีมงานกลุ่มของตนเองประมาณ18 คน ตนเองเคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านรัฐศาสตร์มากว่า10 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เคยลงรับสมัครส.ส.ในเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มาแล้ว ทั้งประสบการณ์ด้านการเมืองและวิชาความรู้ด้านการเมืองการปกครองมีความเชี่ยวชาญพอสมควร จึงมีความพร้อมที่จะขันอาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเข้าบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) ซึ่งทาง กกต.จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2- 6 ต.ค.2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ยืนยันพร้อมลงสมัครแน่นอนซึ่งทางพรรคฯ ก็รับรู้รับทราบและให้การสนับสนุนให้ลงรับสมัครในครั้งนี้
 
ซึ่งการแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัคร ลงชิงนายก-ส.อบจ.ชม. นายบดินทร์ กินาวงศ์ ผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า "กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่" กล่าวนโยบายและแนวทาง ในการลงสู้ศึกในครั้งนี้ พร้อมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ 18 เขต ดังนี้ นายกันตภณพัฒนเพธานนท์ อ.สันทราย เขต 1, นายสุรเวศม์ รินแก้ว อ.สันทราย เขต 2, นายมงคล สุนทรแก้ว อ.ดอยสะเก็ด เขต 1, นายสรพงษ์ บุญธรรม อ.ดอยสะเก็ด เขต 2, นายฉลวย ยาวิลาศ อ.สันป่าตองเขต 1, นายวัลลภ มูลก้อนแก้ว อ.สันกำแพง เขต 2, นางสาวจารุพร การะหงษ์ อ.เชียงดาว เขต 2, นางวีรินทร์พิมล สุพรรณกุล อ.สารภี เขต 2, นายสะอาด ดอนแก้ว อ.แม่แตงเขต 1, นายพิสิษฐ์ โรจนะบริบูรณ์ อ.พร้าว, นายประสิทธิ์ นางเมาะ อำเภอแม่ออน, พ.ต.ท.ดร.นาวินวงศ์ รัตนะมัจฉา อ.เวียงแหง, นายอดิศร อยู่ศิริ อ.ไชยปราการ, นายสุคำ ฐาปนวิทยากุล อ.ฝาง เขต 1, นายนฤบดินทร์ ตาไฝ อ.ฝาง เขต 2 นายวัชรกร ภูวรินทรียศกุล อ.ฝาง เขต 3, นายศิลป์ไทย ติยานุพันธุ์ อ.แม่อาย เขต 1 นายรัชนก ปินธง อ.แม่อาย เขต 2
 
นายบดินทร์ กินาวงศ์ ผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า "กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่" เปิดเผยอีกว่า เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ในการหาเสียงในครั้งนี้ แยกออกเป็นหลักใหญ่ คือ ด้านคมนาคม - การบริหารจัดการเรื่องทรัพยากร สาธรณูปโภคและการท่องเที่ยว และในส่วนของการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในความคิดของตนเอง คิดว่าที่จะทำให้ กับคนเชียงใหม่ อันดับต้นๆ คือระบบขนส่งมวลชน โดยใน 2 ปีแรก จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับทาง อปท.ในเชียงใหม่ทั้งหมด  เพื่อทำการศึกษาและดำเนินการ รายการจัดระบบขนส่งมวลชน ของ "เชียงใหม่มหานคร" ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ทาง อบจ.จะทำคนเดียวต้องอาศัน อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือดำเนินการ จัดทำระบบขนส่งมวลชนในครั้งนี้ ในส่วนของ นโยบายในด้านสาธารณูปโภค ต้องสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและผู้บริโภค ต่อมาในเรื่องของเขตอาหาร คืออำเภอรอบนอก  เราจะจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทาน  โดยทางอบจจะไปช่วยการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของเขต อำเภอที่ติดกับพื้นที่รอยต่อของจังหวัดใกล้เคียง เราต้องส่งเสริมในเรื่องของการท้องเที่ยว เพื่อให้มีความหลากหลายในการท่องเที่ยว โดยนโยบายต้องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เป็นหลัก
 
ส่วนในเรื่องของการลงพื้นที่ หาเสียงนั้น ผมต้องขอบอกว่า การลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ต้องบอกว่าหรือใช้คำว่า "วัดใจ" กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมใช้คำว่า "ตื่น" พร้อมกับ "บดินทร์คิดคนเชียงใหม่ตัดสิน" และเราต้องสู้กับคนเชียงใหม่ ที่กำลัง "ฝัน"  ในทางการเมืองรูปแบบเก่า เราต้อง "ตื่น" จาก "ฝัน" เสียทีและเผชิญกับความจริงที่เราประจักษ์และทีนี้ต้องขึ้นกับคนเชียงใหม่ว่าจะ "ตื่น" หรือเปล่า ถ้าเขายังมั่นใจและเชื่อมั่นอยู่กับ "ฝัน" ในรูปแบบเก่าๆผมก็แพ้ ในทางการเมืองไม่ "แพ้" ก็ "ชนะ" เราคือผู้ปลุกให้คนเชียงใหม่ตื่น พร้อมเป็นผู้เสนอความคิด และ "เราก็ทำ" และผมเสนอตัวเป็นผู้นำพร้อมทีมงานสจ.ทั้ง 18 เขต ที่มีหลากหลายอาชีพที่อาสามาเพื่อพัฒนาจ.เชียงใหม่ พร้อมประสานงานกับทางรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา จ.เชียงใหม่ อย่างเต็มรูปแบบ