วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 05:26 น.

ภูมิภาค

คึกคัก! หาเสียงชิงนายก อบจ.อำนาจเจริญ "จันทร์เพ็ญ" ลุยตลาดสดอ้อนขอคะแนน

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.45 น.
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 20 พ.ย.63  นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ(นายก.อบจ.) หมายเลข 2 พร้อมด้วย ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ(ส.อบจ.) และทีมงานหาเสียงจำนวนหนึ่ง เดินทางไปหาเสียง ที่ ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(ตลาดเช้า) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เพื่อปะปะ แจกแผ่นพับ แนะนำตัว เสนอนโยบาย ในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยอาสามารับใช้พ่อแม่ พี่น้อง ชาวเมืองอำนาจเจริญ เป็นนายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อม ส.อบจ.อำนาจเจริญ ครบ 24 เขต จำนวน 24 คน ในนามกลุ่ม พลังอำนาจเจริญ ตามสโลแกน ที่ว่า “สุจริต โปร่งใส หัวใจเพื่อประชาชน  ท่ามกลางผู้มาจับจ่ายซื้อของ และพ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจและรับฟังการหาเสียง โดยซื้อของไปด้วยฟังไปด้วย หรือไม่ พ่อค้า แม่ค้า ขายของไปด้วยรับฟังไปด้วยเช่นกัน ซึ่งมีเสียงตอบรับดีมาก เพราะนโยบายถูกใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อำนาจเจริญ หมายเลข 2. กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงแบบลำโพงเคลื่อนย้ายได้ว่า การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้ เป็นการเลือกตั้งนายก อบจ.อำนาจเจริญ 1 คน และ ส.อบจ.อำนาจเจริญ เขตละ 1 คน ซึ่ง จ.อำนาจเจริญ มี 24 เขต รวม 24 คน ซึ่งกลุ่มพลังอำนาจเจริญ ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 24 คน พ่อแม่ พี่น้อง ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ เลือกนายก อบจ.อำนาจเจริญ 1 ใบ และ เลือก ส.อบจ.อำนาจเจริญ 1 ใบ 
 
วันนี้ กลุ่มพลังอำนาจเจริญ มาขอคะแนน ขอไปเป็นปากเป็นเสียง เป็นตัวแทนเข้าไปนั่งในสภา เพื่อจะเข้าไปทำตามนโยบาย ในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เจริญยิ่งขึ้น เช่น สาธารณสุข(แก้เจ็บ)  ลดความแออัด โรงพยาบาลใหญ่ เครื่องกรองน้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพ อสม. กลุ่มสตรี อปพร. ชรบ. ทสม. มีเงินอุดหนุน สาธารณูปโภค(แก้แล้ง )ขุดเจาะบ่อบาดาล และระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือน ธนาคารน้ำใต้ดิน ปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนา 7 ลุ่มน้ำ ห้วยปลาแดก ห้วยทม ห้วยหินกอง ห้วยพระเหลา ห้วยละโอง ลำเซบก ลำเซบาย อำนาจเจริญต้องไม่มีถนนลูกรัง สร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต สายด่วนทันใจ ให้มีชุดเครื่องจักร ซ่อมบำรุงถนนทุกอำเภอ  บริการประชาชน(แก้จน) เพิ่มรายได้ อำนาจเจริญ ต้องเจริญ เป็นเมืองธรรมเกษตรอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์) และปศุสัตว์ เพิ่มช่องทางการตลาด และการกระจายสินค้า ในรูปแบบออนไลน์ สนับสนุนสินค้า OTOP ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งสู่อาชีพ 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งกองทุน 1 ตำบล 1 หมอ 2 พยาบาล กองทุนการศึกษา และการกีฬาต้านยาเสพติด “ น้ำแก้จน ประชาชนหมดนี้ มี จันเพ็ญ ประเสริฐศรี มีน้ำ ทำนา ทำไร่ “  
 
จากนั้น นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อำนาจเจริญ หมายเลข 2 พร้อมผู้สมัคร ส.อบจ.และทีมงานหาเสียง  ขบวนรถหาเสียง เดินหาเสียงในตลาดตัวเมืองอำนาจเจริญ ต่อไป 
 
สำหรับ ผู้สมัคร นายก อบจ.อำนาจเจริญ มีทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายสว่าง นาคพันธ์ หมายเลข 1 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี หมายเลข 2. นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หมายเลข 3 นายชัยศรี กีฬา หมายเลข 4 และ นายพนม ประเสริฐศรี หมายเลข 5 กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563