วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:55 น.

ภูมิภาค

อุบลฯประชุมติดตามปฏิรูปประเทศ ปี 65 เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.54 น.

วันนี้ ( 27พ.ย.63) พลเอก กนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา และคณะประชุมติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันนี้(27 พ.ย.63) ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  จำนวน 33 หน่วยงาน  ของจังหวัดอุบลฯ เข้าร่วมประชุม

 

ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา  กล่าวภายหลังประชุมว่า  ขณะนี้เป็นช่วงระหว่างการปฏิรูปประเทศ  ปีที่ 3 การบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง คน เงิน งาน ใหม่ ในอนาคตการบริหารราชการแผ่นดิน จะเป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่หรือจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงโดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น  ปรับปรุงกฎหมายใหม่  เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่พร้อมกันทั่วประเทศภายในปี 2565 ปัจจุบันนำร่อง 6 จังหวัด มีราชบุรี นครพนม ขอนแก่น  สระบุรี สมุทรสาคร ชัยนาท

 

นอกจากนั้น มีการชี้แจง การจัดทำข้อมูลใหม่หรือว่า Big Data ของหน่วยงานให้มีการเชื่อมโยงกันเพิ่มมากขึ้นเรียกว่า Thailand platform และในอนาคตอันใกล้ปีงบประมาณ 2567 จะเปิดให้บริการเลขฉุกเฉิน โทรเลขเดียว 191 ให้บริการฉุกเฉินครบทุกด้าน one stop service ไม่ว่าจะให้บริการด้านอัคคีภัย ไฟฟ้า การจราจรอุบัติเหตุทางถนนหรือด้านการสาธารณสุข  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีความรวดเร็ว คล่องตัวสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

หน้าแรก » ภูมิภาค