วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:49 น.

ภูมิภาค

ศูนย์ความเป็นเลิศฯรพ.ศรีนครินทร์ มข.เพิ่มความชำนาญฯให้ศัลยแพทย์ ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.56 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์จัด รพ. ศรีนครินทร์ มข.ประชุมเชิงปฏิบัติการ"Hands-on soft cadaveric workshop : Laparoscopic colorectal surgery step by step" เพิ่มความชำนาญฯ ให้ศัลยแพทย์ ในการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องซึ่งมีข้อดีคือ แผลเล็ก เจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงาน ดำเนินชีวิตประจำวัน กลับไปอยู่กับครอบครัวได้เร็ว

 


   

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข,รศ.นพ.สุริยะ พันธุ์ชัย,ผศ.นพ.กฤษดา เปานาเรียง,ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์,ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์ และผศ.วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย และคณะแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์จัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องรพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"Hands-on soft cadaveric workshop : Laparoscopic colorectal surgery step by step"วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความชำนาญฯ ให้ศัลยแพทย์ ในการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องซึ่งมีข้อดีคือ แผลเล็ก เจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงาน ดำเนินชีวิตประจำวัน กลับไปอยู่กับครอบครัวได้เร็ว

 


   

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูงด้านการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง โดยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถเข้าถึงรอยโรคที่ต้องการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องมีรอยแผลเป็นน้อยลง มีอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว กลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติเร็วขึ้นกว่าเดิม

 


   

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องวัน | เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์07.00 – 16.00 น.ติดต่อ | นัดหมายอาคาร สว.1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์+66 (0) 43366444info@smckku.comsmc kku คลินิกทั้งหมด ประกอบไปด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร,ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารของ SMC เปิดให้บริการด้านการส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร,ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง,ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูง,คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง,โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน,คลินิกศัลยกรรมทั่วไป