วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:40 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าสั่งรีสตาร์ทด่านจุดคัดกรองโควิด หลังบางจุดเจ้าหน้าที่ทำงานหละหลวม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 11.45 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังมีการแพร่บาดและยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ และอยู่ในกลุ่มสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังสูงจากการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงออกมาตรการเข้มสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุง ที่มาจากจังหวัดควบคมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และจังหวัดควบคุมสูง 23 จังหวัด (รวม  28 จังหวัด) ให้กักตัวเอง 14 วัน โดยกรอกแบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน THAI Q M  แล้วไปรายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หรือประธานชุมชน (กรณีเขตเทศบาล) และกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ โดยจะมีจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. เข้าไปดูแลตลอดระยะเวลา 14 วัน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดอย่างเคร่งครัด
               

ซึ่งวันนี้ 13 มกราคม 2564 จังหวัดพัทลุงเป็นวันที่ 2 ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ  อย่าเข้มงวดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงบนเส้นทางสายหลัก 3 ด่าน ได้แก่ด่านจุดคัดกรอง อำเภอป่าพะยอม เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านห้วยกรวด  อำเภอศรีนครินทร์ เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดตรัง บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านนาวง  และอำเภอป่าบอนเส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดสงขลา บริเวณเขตรอยต่อบ้านพรุพ้อ
 

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า  เฉพาะผู้ใช้เส้นทางบนถนนสายเอเชีย ผ่านด่านจุดคัดกรอง อำเภอป่าพะยอม เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านห้วยกรวด นั้นพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ลงตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ พร้อมทำประวัติการเดินทาง และหากพบว่าผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดควบคุมสูงจะพักอาศัยในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้นต้องถูกกักตัว 14 วันทันที่ แต่ส่วนใหญ่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นเพียงใช้เส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ
 
 
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ พบว่าด่านคัดกรองโควิด บางจุด เจ้าหน้าที่มีประจำจุดคัดกรอง แต่มีการปฎิบัติงานหละหลวม และไม่ใช้มาตรการเข้ม ซึ่งในวันนี้ได้มีการสั่งกำชับเพิ่มเติมเพื่อให้มีแนวปฎิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อรักษาพื้นที่ไข่แดงของจังหวัดไว้ให้ได้