วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:11 น.

ภูมิภาค

“บิ๊กท็อป”ยันบ้านแม่เกิบอยู่ในแผน คทช. ขอบคุณศรีสุวรรณที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.35 น.

วราวุธ รมว.ทส. อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของประเทศ

 


ทส. :  เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นั้น มีการรุกล้ำพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมชี้แจงด้วย

 


รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จำนวน 41 ครัวเรือนนั้น ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้อยู่ในแผนการจัดที่ดินทำกินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน”


รมว.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับข้อห่วงใย เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมในอนาคตนั้น ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การดำเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทำผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธิ์ทำกินไป”

 


“ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างยิ่ง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย


อนึ่ง “บ้านแม่เกิบ” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 6 กิโลเมตร รวมถึงห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา 30 กิโลเมตร


ชาวบ้านแม่เกิบ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่มีประชาชนอยู่รวมกันกว่า 177 คน 41 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร โดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 240 กิโลเมตร  การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านจึงต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

 


ในพื้นที่บ้านแม่เกิบ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 38 กิโลเมตร

 

จากข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พบว่า ชุมชนบ้านแม่เกิบ มีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนที่จะมีการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรอง จำนวน 72 แปลง.

หน้าแรก » ภูมิภาค