วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:10 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯเมืองคอน กำชับสสจ. ตรวจเข้มบุคคลเข้าทำงานโรงไฟฟ้าขนอม ป้องกันโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.43 น.
นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของชาวต่างชาติและบุคคลนอกพื้นที่ ที่เข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าขนอม ของบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 23 มกราคม- 3 มีนาคม 2564  และ วันที่ 26 มิถุนายน- 5 กรกฎาคม 2564  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 25 คน พร้อมผู้รับเหมาช่วง 300 คน และแรงงานท้องถิ่น 100 คน  โดยขอให้มีการตรวจสอบดูเอกสารของผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการกักกันตัว State Quarantine(SQ) และกำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในเฉพาะในพื้นที่กำหนดเท่านั้น รวมทั้งในส่วนของแรงงานรับเหมาช่วง การปฏิบัติต้องเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องวิตกกังวล
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(14 ม.ค.64) ผลการตรวจไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม ยังคงมีผู้ป่วยสะสม 4 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 1 ราย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการใช้แอปไทยชนะหรือหมอชนะ เป็นต้น นอกจากนี้หากมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. หรือผู้นำชุมชน พร้อมทั้งมีการกักตัวเองที่บ้าน 14 วันด้วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 11/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จะครบ 15 วันในวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงไปดูสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่จริงในแต่ละประเภทกิจการ เพื่อสรุปให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาการผ่อนคลายดังกล่าว