วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 00:05 น.

ภูมิภาค

ส่งไปอีกชุดอุดรส่งนักรบเสื้อขาว รพ.อุดร ช่วยภัยวิด

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.59 น.

ส่งไปอีกชุด โรงพยาบาลอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักรบเสื้อขาว ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
วันนี้ (17 ม.ค.64) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก(เดิม)โรงพยาบาลอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบเสื้อขาว โรงพยาบาลอุดรธานี ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี บุคลากรทางการแพทย์ หมอ และพยาบาล ร่วมพิธี
 

แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่า  ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ขอสนับสนุนจากหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าใจ และเห็นใจ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 9 คน นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีแพทย์ 1 คน พยาบาล 5 คน เภสัชกร 1 คน และพนักงานขับรถยนต์ 1 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม
 

ขณะที่นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวชื่นชม ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์และสาธารณสุขที่จังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อ COVID-19 จะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง หากเรามีการป้องกันตัว ตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การปฏิบัติNEW NORMAL เป็นต้น ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอุดรธานีจงปกปักษ์รักษา ท่านทั้งหลาย ให้พ้นจากภัยอันตราย ให้มีกำลังกาย กำลังใจ  และคุณงามความดีที่ท่านได้มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม จะเป็นพลังคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ ตลอดจนคุ้มครองให้ทีมนักรบเสื้อขาว โรงพยาบาลอุดรธานีช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกเมื่อทั่วหน้ากัน