วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:46 น.

ภูมิภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน

วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.12 น.
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564  นาย สิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบหมายให้  นางสาวอรุณี  เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นางเยาวภา  พรรณโนภาศ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์พิการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุภาภรณ์  นุมานิต  ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์   ได้เข้าติดตามผลการเรียนของเด็กพิการ  ที่ต้องการเข้าเรียนในสายอาชีพ ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ตามโครงการ รับเด็กที่พิการเข้าศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส.  เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสายอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ และนางสาวอุบลวรรณ  สมุทรคีรี หัวหน้างานแนะแนว    ให้การต้อนรับ นำเข้าตรวจเยี่ยม    
 
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  ในขณะนี้มี 3 คน  ได้แก่  นายซี (นามสมมติ) เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส .1 สาขา ดิจิทัลมีเดีย  พิการทางร่างกายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตอนเรียน ปวช. 1  -  นาย เอส (นามสมมติ) ระดับ ปวส. 2  สาขามัลติมีเดีย พิการทางสายตา และ นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ปวส. 2 สาขาวิจิตรศิลป์
 
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความประสงค์ จะให้บุตร หลานพิการ  ที่กำลังจะจบ ม. 3 และ ม. 6  ที่จะ เข้าเรียน สายอาชีพ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัคร ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในเวลาราชการ

หน้าแรก » ภูมิภาค