วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:53 น.

ภูมิภาค

"พรชัย" ยื่น​อุทธรณ์ถูกตัดสิทธิ์สมัครนายกเล็กเชียงใหม่ ยันไม่ได้ถือหุ้นสื่อ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.09 น.
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำเอกสารหลักฐานสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร ซึ่ง กกต.อาจสั่งให้ ผอ.กกต.เทศบาล นครเชียงใหม่ ประกาศเป็นผู้รับสมัครได้
 
นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ผม​ได้​รับ​การ​ติดต่อ​ทาง​จาก​โทรศัพท์​จาก​เทศบาล​นคร​เชียงใหม่​อย่าง​เป็น​ทาง​การ​ว่า​ "ไม่​รับ​สมัคร" เป็น​ผู้​สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​นายก​เทศมนตรี​ โดย​มี​เวลา​อุธรณ์​คำสั่ง​ภายใน​ 3 วัน​ คือ​วัน​จันทร์​ที่​ 2​2 กุมภาพันธ์​ 2564 และ​แจ้ง​ให้​ผ​มสามารถ​รับ​เอกสาร​คำสั่ง​ถึง​สาเหตุ​ที่​ คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​เทศบาล​นคร​เชียงใหม่​ออก​ประกาศ​ "ไม่รับ​สมัคร​" ผ​มได้​ที่​เทศบาล​ใน​ช่วง​เช้า​วัน​อาทิตย์​ที่​ 20​ กุมภาพันธ์​ 2564 ต่อมาวัน​อาทิตย์​ที่​ 21 ก.พ. 2564​ เวลา​10.00​น.​ ผมได้​รับ​เอกสาร​แจ้ง​เหตุ​ไม่​รับสมัคร​ผม​เป็น​นายก​เทศมนตรี​นคร​เชียงใหม่​ ซึ่งส่งผลให้​ผม​ได้​รับ​ทราบ​ข้อกล่าวหา​ที่​แท้จริง​ถึง​สาเหตุ​ว่า
 
"มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ผู้ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในกรณีถือหุ้นกิจการสื่อสิ่งพิมพ์"  ผม​และ​ทีมงาน​มี​เวลา​เตรียม​หลักฐาน​เอกสารต่างๆ ในช่วง​บ่าย​ของ​วัน​อาทิตย์​ซึ่ง​เอกสาร​หลาย​อย่าง​เป็น​เอกสาร​ทาง​ราชการ​ซึ่ง​สามารถ​ติดต่อ​ประสานงาน​รับ​เอกสาร​หลักฐาน​ราชการ​ได้​ช่วง​เช้า​วัน​จันทร์​ที่​ 22​ กุมภาพันธ์​ 2564​  ซึ่ง​เป็น​กำหนด​การ​วัน​สุด​ท้าย​ใน​การ​ยื่น​อุทธรณ์​คำสั่ง ผม​จึงยื่น​หนังสือ​อุทธรณ์คำสั่ง​คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​เทศบาล​นคร​เชียงใหม่​กับ​คณะกรรมการ​กา​รเลือกตั้ง​จังหวัด​เชียงใหม่ ในวันนี้ 
 
ด้วย​ระยะเวลา​ที่​จำ​กัด​เพียง​ไม่​ถึง​ 24​ ชั่วโมง​ นับ​จาก​วันที่​ผ​มรับ​ทราบ​ถึง​เหตุผล​ที่​ "ไม่รับ​สมัคร" ผม​เป็น​ผู้​สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​นายก​เทศมนตรี​นคร​เชียงใหม่​ ถึง​วัน​สุด​ท้าย​ของ​การ​ยื่น​อุทธรณ์​คำสั่ง​คณะกรรมการ​กา​รเลือกตั้ง​เทศบาล​นคร​เชียงใหม่
 
ผม​ขอ​ยืนยัน​ความ​ถูก​ต้อง​ใน​คุณสมบัติ​การ​เป็น​ผู้​สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​นายก​เทศมนตรี​นคร​เชียงใหม่​ และ​ได้นำเอกสาร​หลักฐาน​ประกอบ​การ​ยื่น​อุทธรณ์​คำสั่ง​​ ซึ่ง​เอกสาร​หลาย​อย่าง​เป็น​เอกสาร​ทาง​ราชการ​ที่​มี​เวลา​น้อย​มาก​ใน​การ​ประสาน​หน่วยงาน​ราชการ​ที่​เกี่ยวข้อง​อีก​หลาย​หน่วยงาน​ ซึ่ง​มี​เวลา​จำ​กัด​เพียง​ช่วง​เช้า​วัน​จันทร์​ที่​ 22​ กุมภาพันธ์​ 2564​
 
"ผมเองมีธุรกิจหลักๆอยู่ 3 แห่ง คือโรงแรม 2 แห่ง และศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์และการศึกษา ซึ่งมีใบประกอบธุรกิจจดทะเบียนมานานกว่า 20 ปี จึงถูก คณะกรรมการ กกต.เทศบาลใช้เป็เหตุผลที่ไม่รับสมัครผม  ซึ่งผมเองได้นำเอกสาร​หลักฐาน​ประกอบการ​ยื่น​อุทธรณ์​เป็นเอกสารชุดเดียวกันที่ใช้ในการลงสมัคร สส. โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยสิ้นสุดแล้วทั้ง 2 กรณี กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผมผิดคุณสมบัติ ผมเองจึงได้นำเอกสารชุดนี้มาสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ดังกล่าว 
 
โดย​คณะกรรมการ​กา​รเลือกตั้ง​จังหวัด​เชียงใหม่​จะ​พิจารณา​และ​ออก​คำสั่ง​ "รับ​หรือ​ไม่รับ​สมัคร" ผ​มเป็น​ผู้​สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​นายก​เทศมนตรี​นคร​เชียงใหม่​ ภายใน​ 7​ วัน​นับ​จาก​วัน​สุดท้าย​ของ​สิทธิ์​การ​ยื่น​อุทธรณ์​คำสั่ง​ ซึ่งทาง ผอ.กกต.เชียงใหม่ ได้รับคำชี้แจงแล้ว ซึ่งในระหว่างนี้ผมเองก็ยังมีสิทธิ์ ในการหาเสียงได้ตามปกติ"นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1  กล่าว.