วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:12 น.

ภูมิภาค

อำเภอบ้านโป่ง ช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.59 น.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 นายยุทธพร  พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อม นางนวลนฤมล พิรุณสาร นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง และคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส โดยมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 2564 และยังได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ให้แก่เด็กครอบครัวยากจนในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จำนวน 5 ราย ดังนี้  1.ด.ญ.กมลชนก รวมทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 4 ต.ปากแรต   2.ด.ช.กิตติพงษ์  จุลศรี อยู่บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 13 ต.หนองอ้อ  3.ด.ญ.ธัญวรัตน์ อยู่ทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 8 ต.สวยกล้วย  4.ด.ช.ปุณณภัชร  หงส์กัญญา  อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 5  ต.บ้านม่วง และ 5.ด.ญ.พรรณณารา แสงรักษาวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว   ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค