วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:49 น.

ภูมิภาค

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่อ่างทองแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันพุธ ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2564, 21.03 น.

 

วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่บริเวณวัดโพธิ์ทอง ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 พร้อมทั้งนำโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และชาวจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ

 

 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรี่โอชา) มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63" โดยดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 704 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 


ซึ่งรัฐบาลมีความเป็นห่ว่งเป็นใยประชาชชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัดอ่างทอง จึงได้ติดตั้งระบบจุดจ่ายน้ำโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ขึ้น เพื่อไว้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ไม่เดือดร้อนขาดแคลน