วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 03:03 น.

ภูมิภาค

มหาสารคาม ประเดิมฉีดวัคซีนโควิดบุคลากรทางการแพทย์ 380 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.25 น.
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม  แพทย์  พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  โดยจังหวัดมหาสารคาม  ได้รับจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,800 โดสแรก  เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย  เป็นแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
 
โดยวันนี้จะมีการฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์ รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน  ในส่วนที่เหลือจะกระจายไปยังอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายดำเนินการฉีดต่อไป
 
โดยบุคลกรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก  คือ  นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  และ นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ตลอดจนแพทย์  พยาบาล และอสม เป็นลำดับถัดมา  โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด 
 
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง เช่น  มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด  มึนงง  หายใจติดขัด  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด  
 
ทั้งนี้วัคซีนทั้งหมดผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป