วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:08 น.

ภูมิภาค

เมืองกาญจน์ โควิดโผล่รายที่ 9 เป็นครูพละวัย 31 โยงสถานบันเทิงกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.24 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเผย กรณีที่พบผู้ป่วยรายที่ 9 ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ป่วยเป็นเพศชาย อายุ 31 ปี ทำงานที่โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในจ.กาญจนบุรี มีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ ขณะปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังจากนั้นมีอาการเป็นไข้ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาแล้ว
 
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด เบื้องต้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 26 คน ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19และนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ ส่วนสถานที่ตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทางสถานที่ปฏิบัติงาน สถานประกอบการและเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 
 
อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด D (Social Distancing) การเว้นระยะห่าง M (Mask Wearing) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าการผ้า H (Hand Washing) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T (Testing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการอย่างสม่ำเสมอ T (Thai cha na) การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจดบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่ต่างๆ