วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:59 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก สร้างความมั่นใจปชช.

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.12 น.
วันที่ 8 เม.ย.64 ณ.ห้องประชุมชัยพฤษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด - 19 เข็มแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมี นายแพทย์ ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วม ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าด่านาหน้า และ อสม. ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรวัคซีน โควิด - 19 ในรอบแรก จำนววน 1,800 โดส
     
สำหรับ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ให้มีมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นวันแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้า และ อสม. โดยวัคซีนเข็มแรก ได้ฉีดให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมกัน เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้เตรีมสถานที่ และบุคคลากรทางการแพทย์  ไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย การลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมในใบยินยอมรับวิคซีน  หากพบความผิดปกติ  จะส่งพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินว่าสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ จากนั้น จะเป็นขั้นตอนรอฉีดยา ซึ่งขั้นตอน จะมีการให้คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาหลังฉีดวัคซีน ต่อมา จะเป็นขั้นตอนการให้ผู้รับวัคซีน ได้พักสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นหลังได้รับวัคซีน โดยทีมแพทย์จากห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเวลา หากพักสังเกตอาการแล้วไม่มีปัญหาอะไร ก็สามารถกลับบ้านได้ และหมอจะนัดมารับวัคซีนเป็นเข็มที่ 2. ซึ่งจะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์
     
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ในล็อตแรกนี้ เป็นของ บริษัท SINOVAC จำนวน 1,800 โดส ฉีดให้คนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด คือ บุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด - 19 ที่มีโอกาสสัมผัสติดเชื้อและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ทำงานตามหน้าที่ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ...