วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 05:05 น.

ภูมิภาค

มท.2 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ร้อยละ 5

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.38 น.
วันที่ 9 เม.ย.64 ที่ห้องศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 มีนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะโควิด-19 ถือว่าเป็นการระบาดระลอก 3 ก็ว่าได้ จึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิและโหลดแอปไทยชนะเป็นต้น ในส่วนของสถานที่ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนมาตรการเพิ่มเติมต่าง ๆ ขอให้ติดตามจากผลการประชุมของ ศบค.ในวันนี้(9 เม.ย.64)
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 นั้นรัฐบาลได้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง 3 ปี  ตั้งความหวังว่าในอีก 10 ข้างหน้าจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10,000 ศพต่อปี หากทำได้ถือว่าได้บุญกุศลมาก ๆ สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องขับรถเร็ว การเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ ศปถ.อำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับ ศปถ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการตรวจคัดกรองโควิด-19 ควบคู่กันไป  ส่วนอีกภัยที่เป็นห่วงคือไฟป่าพรุควนเคร็ง และไฟไหม้บ่อขยะ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน