วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:56 น.

ภูมิภาค

สกลนครติดโควิดเพิ่มอีก 2 รวมเป็น 3 รายแล้ว

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.01 น.
วันที่ 10 เมษายน 2564 ศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลีธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร (ศบค.covid19)และคณะกรรมการ ได้ออกประกาศผู้ติดเชื้อจากเดิม ที่ อ.สว่างแดนดิน  1 ราย เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ที่ อ.อากาศอำนวย รวมเป็น 3 ราย ขณะนี้ได้ให้ ผู้ป่วยทำการกักตัวและเข้ารับการรักษาตัวแล้ว พร้อมกับได้สอบสวนโรคโดยละเอียด 
 
ขณะที่ รพศ.สกลนคร ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนซึ่งเป็นญาติผู้ป่วย ถ้าไม่จำเป็นขอให้งดเยี่ยมไข้และห้ามนำของมาเยี่ยม ให้เยี่ยมได้ทางโทรศัพท์ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ ส่วนการเล่นสงกรานต์จามประเพณีนี้น ในปีนี้เพื่อความปลอดภัย ขอให้งดการละเล่นทุกอย่าง และขอให้อยู่บ้านและขอให้พี่น้องชางสกลนคร ช่วยกันระมัดระวังอย่างเต็มที่