วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:01 น.

ภูมิภาค

ทางหลวงพิษณุโลก เปิดจุดให้บริการทั่วไทยอำนวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต์

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.46 น.
นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) พร้อมด้วยตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 ข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิด "จุดให้บริการทั่วไทย" ปีใหม่ 2564 และ ประชุม มอบหมายให้ คณะผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม นโยบาย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตนเอง เว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing ต้านภัย covid-19 สวมใส่แมทตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ,ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ สวมถุงมือในกรณีที่ทำงานเสี่ยงต่าง ๆ ณ จุดให้บริการทั่วไทย ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.258+600 ขาออก
 
นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) กล่าวว่า  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ซึ่ง มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันในระหว่าง วันที่ 9 -16 เมษายน 2564 ประชาชนนิยมเดินทางบนเส้นทางหลวงเป็นจำนวนมาก  โดยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)  สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  จึงเตรียมพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ดังนี้   1. "จุดให้บริการทั่วไทย" เทศกาลสงกรานต์ ให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้สัญจรไปมา ตลอด 24 ชั่งโมง บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม. 258+600 (ขาออก)   2. จุดบริการพักรถให้บริการประชาชน มี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้   หมวดทางหลวงวังทอง ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.240+000  และ 247+513  ,  หมวดทางหลวงแก่งโสภา ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.296+100  ,  หมวดทางหลวงนครไทย ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บ่อโพธิ์ ที่ กม.23+734  ,  หมวดทางหลวงชาติตระการ ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลV 1143 ตอน น้ำคลาด-ปางหมิ่น ที่ กม.28+800  ,  หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง ที่ กม.187+000  ,  หมวดทางหลวงบ้านป่า ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ที่ กม.236+335 ,   ชุดเคลื่อนที่เร็ว และ ชุดซ่อมแซมฉุกเฉินออกตรวจสายทาง หากพบผู้ประสบปัญหา หรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือได้ทันที
 
อย่างไรก็ตาม  หากประชาชน ต้องการความช่วยเหลือ เห็นรถปิคอัพสีเหลืองติดแผ่นป้ายกรมทางหลวง สามารถเรียกใช้บริการได้ทันที หรือ สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง   คำเตือน  "  โปรดระวังเสี่ยงต่อการหลับใน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นาอินเนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว กม.ที่ 250+100 - 271+352 "   สายด่วนกรมทางหลวง 999 หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 www.doh.go.th   1586 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 055-312390-1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง.