วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:18 น.

ภูมิภาค

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิดพุ่งครึ่งร้อย ยอดสะสม 833 ราย

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.49 น.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่เพิ่ม 50 ราย มีผู้ป่วยสะสม 833 ราย  และเสียชีวิต 5 ราย (รายที่ 80 , 171, 366,264และ625) ยังทำการรักษาอยู่ 424 ราย และรักษาหาย 402 รายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 รายมีผู้สัมผัสผู้ป่วยภายในจังหวัด 29รายและสัมผัสผู้ป่วยนอกจังหวัด  6 รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกรายได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ทางจังหวัดนครปฐม ทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมยอดสะสม 51,298 ราย 
 
โดยผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่เพิ่ม 50 ราย มีดังนี้ รายที่ 784 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 785 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 786 เพศชาย อายุ 52 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 787 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 788 เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน รายที่ 789 เพศหญิง อายุ 19 ปี ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน รายที่ 790 เพศชาย อายุ 52 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 791 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 792 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 793 เพศชาย อายุ 40 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 794 เพศชาย อายุ 18 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 795 เพศชาย อายุ 17 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 796 เพศชาย อายุ 25 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 797 เพศชาย อายุ 45 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 798 เพศชาย อายุ 57 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 799 เพศชาย อายุ 18 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 800 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม
 
รายที่ 801 เพศชาย อายุ 45 ปี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายที่ 802 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.ท่าตลาด อ.สามพราน รายที่ 803 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.กระทุ่มลัม อ.สามพราน รายที่ 804 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน รายที่ 805 เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.กระทุ่มลัม อ.สามพราน รายที่ 806 เพศชาย อายุ 48 ปี ต.กระทุ่มลัม อ.สามพราน รายที่ 807 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.ท่าตลาด อ.สามพราน รายที่ 808 เพศชาย อายุ 6 ปี ต.ท่าตลาด อ.สามพราน รายที่ 809 เพศหญิง อายุ 78 ปี ต.ยายชา อ.สามพราน รายที่ 810 เพศชาย อายุ 68 ปี ต.ท่าตลาด อ.สามพราน รายที่ 811 เพศหญิง อายุ 28 ปี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม รายที่ 812 เพศหญิง อายุ 39 ปี ต.ตาก้อง อ.เมือง รายที่ 813 เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 814 เพศหญิง อายุ 35 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 815 เพศชาย อายุ 39 ปี ต.สามควายเผือก อ.เมือง รายที่ 816 เพศหญิง อายุ 30 ปี ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง รายที่ 817 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.สามควายเผือก อ.เมือง
 
รายที่ 818 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง รายที่ 819 เพศหญิง อายุ 71 ปี ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี รายที่ 820 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.โพรงมะเดี๋อ อ.เมือง รายที่ 821 เพศหญิง อายุ 69 ปี ต.นครปฐม อ.เมือง รายที่ 822 เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.สามควายเผือก อ.เมือง รายที่ 823 เพศหญิง อายุ 64 ปี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง รายที่ 824 เพศชาย อายุ 47 ปี ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รายที่ 825 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 826 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 827 เพศหญิง อายุ 10 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 828 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 829 เพศหญิง อายุ 1 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 830 เพศหญิง อายุ 50 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 831 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 832 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล รายที่ 833 เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
 
รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 833 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 50 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วยภายในจังหวัด 29 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 6 รายผู้ป่วยยังคงรักษาอยู่ 424 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 402 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย (รายที่ 171 , 80, 366 ,264 และ 625)
 
ทางด้าน สสจ.นครปฐมยังคงตันหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วรวม 51,298 รายหากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกรายได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขแล้วโปรดหลีกเลี่ยง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง ช่วงเวลาเสี่ยง บุคคลเสี่ยง

หน้าแรก » ภูมิภาค