วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11:36 น.

ภูมิภาค

ข่าวดี! อำนาจเจริญไม่มีผู้ติดโควิดเพิ่ม

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.20 น.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงาน สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 ราย ผู้ป่วยยืนยันระลอก 3 ( 1เมษายน 2564) 40 ราย(สะสม 44 ราย) หายป่วยระลอก 3( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 21 ราย(สะสม 25 ราย) เสียชีวิต 0 ราย ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยผ(PUI) ระลอก 3 ( 1 เมษายน 2564) รายใหม่ 13 ราย ไม่พบเชื้อ 13 ราย สะสม 183 ราย พบเชื้อ 20 ราย ไม่พบเชื้อ 163 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้างวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 รายใหม่ 324 ราย สะสม 15,140 ราย ซึ่งการติดเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 จำนวน 40 ราย แยกเป็น ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด 25 ราย และติดเชื้อจากภายในจังหวัด 15 ราย  
    

สำหรับการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 นี้ พบผู้ป่วยกระจายไป 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อ.ชานุมาน พบผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 19 ราย หายป่วย 7 ราย กำลังรักษา 12 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 38 ราย ผู้เดินทาง 1,495 ราย 2. อ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย รักษาหาย 7 ราย กำลังรักษา 1 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 81 ราย ผู้เดินทาง 4,048 ราย 3. อ.เสนางคนิคม ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย หายป่วย 2 ราย กำลังรักษา 4 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 7 ราย ผู้เดินทาง 1,339 ราย 4. อ.ปทุมราชวงศา ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย รักษาหาย 1 ราย กำลังรักษา 1 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 21 ราย ผู้เดินทาง 2,000 ราย 5. อ. พนา ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย หายป่วย 2 ราย กำลังรักษา 1 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 8 ราย ผู้เดินทาง 1,675 ราย 6. อ.หัวตะพาน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย หายป่วย 2 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 7 ราย ผู้เดินทาง 6,670 ราย และ อ.ลืออำนาจ ผู้ป่วยยืนยัน 0 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 21 ราย ผู้เดินทาง 1,913 ราย ทั้งนี้ อ.ลืออำนาจ ไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ตั้งแต่รอบแรก จนถึง ระลอก 3 เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว
    

ด้าน นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ(สสจ.)กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้( 5 พ.ค.64) ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 40 ราย หายป่วยกลับบ้านได้ ระลอก 3 จำนวน 21 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และ มีข่าวดี คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้อนุญาต ให้ผู้ป่วยโควิด 19 ระลอก 3 กลับบ้านเพิ่มอีก 2 ราย หลังจากที่เข้ารับการรักษาจนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แพทย์จึงอนุญาต ให้กลับไปกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน(Home Quarantine) อีก 14 วัน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ร่วมกันไปส่งตัวผู้ป่วยที่บ้านและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้ง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

หน้าแรก » ภูมิภาค