วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:18 น.

ภูมิภาค

สถานธนานุบาลเทศบาลตรังปลรับลดดอกเบี้ยพร้อมเตรียมสำรองเงิน 160 ล้านบาท

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.09 น.

ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง นายประสาท พุทธาไฝ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีประชาชนนำสิ่งของมาจำนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเล็กน้อย อาจจะด้วยเหตุผลในช่วงนี้พี่น้องประชาชนยังมีเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย รวมถึงใกล้เปิดเทอม ผู้ปกครองนำสิ่งของมาจำนำลดลง เนื่องจากประชาชนไม่มีสิ่งของที่จะมาจำนำแล้ว 

 

เทศบาลนครตรังได้เตรียมวงเงินสำรอง จำนวน 160 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดตรังและใกล้เคียงในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเปิดภาคเรียน สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังได้ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำ เงินต้นไม่เกิน 5,000.- บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นประชาชนได้มาไถ่ถอนเพื่อนำไปขาย นำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ส่วนผู้ที่ไม่มาไถ่ถอนก็จะมาต่อดอกเบี้ย

 

โดยสรุปการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนนำสิ่งของมาจำนำจนแทบจะไม่เหลือแล้ว บางรายนำแม่พิมพ์ขนม ทำด้วยทองเหลือมาจำนำได้ในราคาม 500 บาท บางคนจำนำเครื่องมือประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2533 ก็ยังไม่ไถ่คืน แต่มีการต่อดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งที่ผ่านมามีผู้ใจบุญนำเงินมาช่วยไถ่ถอนสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำคืนให้ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค