วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 17:41 น.

ภูมิภาค

ปากน้ำป่วยโควิดเฉียดหมื่น ติดเชื้อใหม่พุ่ง 209 ราย สังเวยเพิ่มอีก 5

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.39 น.
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.64 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ  เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว
 
และสำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน  209 ราย  ยอดสะสมรวม  9,729 ราย  ยอดผู้เสียชีวิตสะสม รวม 107 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่  ในพื้นที่จำนวน  168   ราย มีในอำเภอเมืองจำนวน 101 ราย  อำเภอบางเสาธง จำนวน 8 ราย อำเภอพระประแดง  จำนวน 20 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 1 ราย   อำเภอบางพลีจำนวน 27 ราย และอำเภอบางบ่อจำนวน 11 ราย  รับมารักษาต่อจำนวน  41  ราย 
 
มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย  มี  1.ชายไทย 48 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  โรคประจำตัว มะเร็งลำไส้  ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   2.หญิงไทย 78 ปี ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน   โรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง  ที่อยู่ขณะป่วย ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  3.ชายไทย 67 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 4.หญิงไทย 48 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน   โรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง   ที่อยู่ขณะป่วย จ.สกลนคร  และ5.ชายไทย 55 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง   ที่อยู่ขณะป่วย กทม

หน้าแรก » ภูมิภาค