วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:07 น.

ภูมิภาค

โคราชระดมกำลังทำความสะอาด รร.รับเปิดเทอม ผู้ว่าฯแนะครูอย่าให้เด็กเครียดจนเกินไป

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.10 น.
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   ตำบลหนองบัวศาลา   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 2 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ กองพันทหารช่างที่  202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 อ.เมืองฯ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับครูและอาจารย์ รวมกว่า 50 นายร่วมกันทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน และปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้พื้นที่โดยรอบบริเวณอาคาเรียน  พร้อมกับ ฉีดพ่นพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดทางเดิน และ เช็ดทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ  นอกจากนั้นได้ทำความสะอาด โรงอาหาร-อาคารเรียน -สนามกีฬา และล้างทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี  
 
 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยแก่บุคลากรครูและเด็กนักเรียนห้วงเปิดเทอม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองก่อนที่จะส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ให้มีความปลอดภัยห่างไกลโควิด 19   ขณะที่โรงเรียนได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
 
 
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึง ความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ว่า ขณะนี้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน ที่จะถึง แต่หากสถานศึกษาใดยังไม่มีความพร้อม ก็สามารถเสนอเรื่องมายังที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้ เพื่อขอขยายระยะเวลา แต่ถึงเวลานี้ยังไม่มีสถานศึกษาใดไม่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเลยสักแห่ง  อย่างไรก็ตาม  อยากให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดูเรื่องการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ในวิกฤตครั้งนี้นอกจากครูจะต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องสุขอนามัยตามมาตรการแล้ว  อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ครูบริหารจัดการได้แก่เรื่องความเครียดของเด็ก เพราะเมื่อเด็กเกิดความเครียดจะส่งผลให้การเรียนไม่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งครูจะต้องประยุกต์การจัดการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กไม่เกิดความเครียดจนเกินไป
 

หน้าแรก » ภูมิภาค