วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:53 น.

ภูมิภาค

อำเภอนาตาล เตรียมศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ขนาด 40 เตียง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.14 น.
ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์  จงจินากูล  นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ , เสมียนตรา , เจ้าหน้าที่ปกครอง , สมาชิก อส. , เจ้าหน้าที่ สย. ,  เจ้าหน้าที่บัตรผ่านแดน  และลูกจ้างเหมาบริการ (TST) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาตาล , ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาตาล  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาตาล  และ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขมราฐ  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่หอประชุมอำเภอนาตาล เพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชนของอำเภอ ขนาด 40 เตียง  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จาก อบต.นาตาล. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , หอการค้าอำเภอนาตาล ,  ภาคเอกชน  และ ประชาชนชาวอำเภอนาตาล  
 
อนึ่ง  สถานการณ์โควิด – 19  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดวันนี้ ( 21 ก.ค.64 )  พบว่า  ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  142 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่จ.อุบลฯ  12 ราย   ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 130 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,267 ราย   ผู้ป่วยในเรือนจำสะสม 11 ราย  รักษาหาย 1,035 ราย (วันนี้ 109 ราย) กำลังรักษา 1,216 ราย  ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย  เสียชีวิตสะสม 16 ราย (รายใหม่ เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย)  

หน้าแรก » ภูมิภาค