วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:39 น.

ภูมิภาค

ปากน้ำยอดโควิดพุ่ง 835 ราย เสียชีวิต 3 ราย สะสมเฉียด 3 หมื่น

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.11 น.
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรายงานสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ ว่าได้มีการ พบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 895 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ยอดสะสมผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่พุ่ง 29,927 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 25,102 ราย และอีก 4,825 ราย เป็นยอดสะสมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีเสียชีวิตสะสมรวม 278  ราย       
และสำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่ม จำนวน 895 รายในพื้นที่จำนวน 690 ราย มีในอำเภอเมืองจำนวน 298 ราย อำเภอบางเสาธง จำนวน 40 ราย  อำเภอพระประแดง จำนวน 112 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 44 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 186 ราย และอำเภอบางบ่อจำนวน 10 ราย รับมารักษาต่อจำนวน 205 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย รายที่ 1 เพศชาย อายุ 68 ปี โรคประจำตัว วัณโรค รายที่ 2 เพศชาย อายุ 57 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง /โรคไต รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 80 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง 
                 
หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่ หากมีข้อสอบถาม เพิ่มเติม สอบถามได้ที่  สายด่วนโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ  063-1929272   063-1929207 

หน้าแรก » ภูมิภาค