วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:27 น.

ภูมิภาค

ปราจีนบุรีโควิดยังพุ่ง 296 ราย เร่งสร้างศูนย์พักคอยเพิ่มรองรับคลัสเตอร์โรงงาน

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.46 น.
เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 14  ก.ย.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศ รายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
 
วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 296 ราย สะสมรวม 11,606 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 7,379 ราย รักษานอกเขตสะสม 25 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้าน 108 ราย รวมผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านสะสม 4,105 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 1,210 รายรอผล 19 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 96,056 ราย การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มีความจำเป็น ขอให้ประชาชน “การ์ดอย่าตก”  
 
รายงานผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำแนกตาม Clusterผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 296 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 11,311 - 11,606)   เป็น  ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาตรวจและรักษา จำนวนจำนวน 4 ราย คลัสเตอร์บริษัท ไทยจักรกล แมชชีนเนรี่ จำกัด จำนวน 14 ราย   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 95 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 19 ราย  เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทบริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด จำนวน 8 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิฯ อ.กบินทร์บุรี จำนวน 7 ราย   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแอดแวนเทจฟตแวร์ จำนวน 7 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สหเซเรน จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ไซค์ก่อสร้างท่าตูม(ระลอกใหม่) จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ราย  เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทฟูจิคูระฯ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ฯ จำนวน 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (ทำงานก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ รพ.กบินทร์บุรี) จำนวน 11 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 73 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ราย   บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 34 ราย การกระจายตัวของผู้ป่วย  อยู่  นอกจังหวัดจำนวน 20 ราย อ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 18 ราย อ.กบินทร์บุรีจำนวน 84 ราย อ นาดี จำนวน 35 ราย อ.บ้านสร้างจำนวน 6 ราย อ. ประจันตคามจำนวน 5 ราย อ.ศรีมหาโพธิจำนวน 115 รายอ.ศรีมโหสถจำนวน 13 ราย
 
ด้านนายอุดม   แนวสุข นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า จากที่เทศบาลเมืองหนองกี่ เป็นเมืองขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงาน รวม 84 แห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พบหลายโรงงานที่พนักงานติดเชื้อฯ แล้วนำมาติดต่อกับคนในครอบครัว อละในชุมชน จึงได้สร้างศูนย์พักคอย เป็นแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการตั้งศูนย์พักคอยแล้ว 2 แห่ง จำนวน 100 เตียง แต่ยังไม่เพียงพอ  สำหรับผู้ป่วยคิดเชื้อโควิด-19  ที่ออกมาจาก รพ.สนามฯ ที่มียอด รวมกว้า 800 คน โดยศูนย์พักคอยแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองหนองกี่ สามารถรองรับผู้พักคอยหลังออกจาก รพ.แล้วได้รวม 300 เตียง  โดยพักคอยในสถานที่ระหว่าง 7-14  หลังการรักษาออกจาก รพ.สนามแล้ว

หน้าแรก » ภูมิภาค