วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:10 น.

ภูมิภาค

ศรีสะเกษมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.52 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564  มีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผวจ.ศรีสะเกษ  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  และนายชัยยงค์  ผ่องใส หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นำผู้นำเข้ารับมอบโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ประจำปี2564  ประกอบด้วย  ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น  ระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสาน งานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น  ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รางวัล  
 
นายจรินทร์  รอบการ พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น  เป็นสุข" ดีเด่น  ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง  ระดับกรมพัฒนาชุมชน  และเพื่อเป็นขวัญกำลังและเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค