วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:36 น.

ภูมิภาค

โคราชถกเตรียมความพร้อมเปิดเทอม พย.64นี้ จี้รัฐเยียวยา หลัง ร.ร.เอกชนเลิกจ้างครูกว่า1พันคน

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.02 น.

นครราชสีมา วันนี้(15 กันยายน 2564) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกฆตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนจาก ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือ กศน.  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต1-7  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และนายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน  ร่วมกันประชุมหารือเพื่อวางมาตรการ แนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จ.นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ม2ในเดือน พย.64นี้ ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 


นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า ในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสถานศึกษาทั้งในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมจำนวน 1,633  แห่ง  มีจำนวนนักเรียนรวม 505,301  คน  จำนวนครู 63,740  คน  สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ในเดือน พย.64 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สิ่งหนึ่งที่ต้องฝากผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ  อย่าไปมองว่าเรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่ของสถานศึกษา  ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลนักเรียนด้านสุขภาพก่อนที่จะมาโรงเรียน  เมื่อมาอยู่ในสถานศึกษาแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนก่อนส่งกลับบ้าน  การหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าทุกสถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนวิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จัดทำแผนเผชิญเหตุหากมีการติดเชื้อภายในโรงเรียน  และต้องมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการโรงเรียนกับผู้ปกครองร่วมประเมินกับทางสาธารณสุขถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนก่อนสรุปส่งให้เขตการศึกษาพิจารณากับทางคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาในการเปิดโรงเรียนต่อไป ซึ่งมีระเวลา 1 เดือนในการเตรียมความพร้อม

 

 

นายกอบชัยฯ กล่าวอีกว่า  ปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ร้องขอขณะนี้คือเรื่องวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา  โดยในขณะนี้มีบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 24,488  คน จากบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ จำนวนทั้งหมด 31,538  คน  ซึ่งเรื่องวัคซีนจากการพูดคุยทางกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินจัดสรรมาให้บุคลากรทางการศึกษาอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  ในส่วนส่วนของเด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปีขึ้นไปนั้น ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนที่ชัดเจนให้เสร็จภายในสิ้นเดือน  กย.64 นี้ เพื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรวัคซีนให้เด็กนักเรียนต่อไป   อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าจะมีทั้งโรงเรียนที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนดังนั้นจึงต้องมีการประเมินร่วมกับผู้ปกครองในการที่จะเปิดทำการเรียนการสอนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง หากโรงเรียนไหนยังไม่พร้อมก็สามารถที่จะเรียนออนไลด์ได้แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมก็สามารถเปิดโรงเรียนได้ทันทียู่ที่โรงเรียนจะพิจารณา  นายกอบชัย กล่าว


            


ด้านนายศุภเสฏฐ์  คณากูล  นายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 116 แห่ง มีจำนวนบุคลากร กว่า 6,000 คน สำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือน พย.64นี้ ทางโณงเรียนเอกชนเองก็มีความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ผ่านมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19โรงเรียนเอกชนไม่ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐ 100% เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและมีผู้ปกครองติดค้างค่าเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนเอกชนจึงขาดรายได้ ทำให้โรงเรียนเอกชนใน จ.นครราชสีมา มีการเลิกจ้างบุคลากรไปแล้วกว่า 1,000 คน ซึ่งหากไม่มีการเปิดทำการเรียนการสอนอีกภายในสิ้นเดือน กย.นี้ น่าจะมีการเลิกจ้างบุคลากรอีกกว่า 1,000 คน  ในส่วนภาพรวมทั้งประเทศมีการเลิกจ้างแล้ว กว่า 20,000 คน แต่การเปิดเรียนจะต้องคำนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักหากไม่ปลอดภัยก็จะไม่มีการเปิดทำการเรียนการสอนอย่างแน่นอน  ทั้งนี้อยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาโรงเรียนเอกชนบ้าง  สิ่งที่สำคัญเร่งด่วนตอนนี้คือการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียน นายศุภเสฏฐ์  กล่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค