วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:47 น.

ภูมิภาค

สมุทรปราการติดโควิดเพิ่ม 1,351 ราย ตาย 20 ศพ

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.37 น.

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 15 ก.ย.2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 73 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว
 

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 1,351 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 1,082 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 269 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 96,158 ราย รักษาหายแล้ว 75,113 ราย กำลังรักษาอยู่ 19,992 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 883 ราย
 

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 226,661,161 ราย รักษาหายแล้ว 202,037,081 ราย เสียชีวิต 4,644,028 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักรและรัสเซีย ตามลำดับ
 

สถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 13,798 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 12,117 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 1,208 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 22 รายและจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,391,477 ราย รักษาหายแล้ว 1,249,603 ราย และเสียชีวิตสะสม 14,671 ราย


กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา แบบไป-กลับดังนี้


1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID  และรายงานการติดตามการประเมินผล
2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 3.จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ
7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินThai Save Thai  


ผลตรวจ Antigen test kit ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 924,727 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,312,208 คน ซึ่งคิดเป็น 70.47%ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564


รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้


1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 226 เตียง ใช้ไป 180 เตียง คงเหลือ 46 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,430 เตียง ใช้ไป 3,182 เตียง คงเหลือ 248 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 13,231 เตียง ใช้ไป 10,122 เตียง คงเหลือ 3,109 เตียง
 

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 16,887 เตียง ใช้ไป 13,484 เตียง คงเหลือ 3,403 เตียง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”

หน้าแรก » ภูมิภาค