วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:26 น.

ภูมิภาค

รมช.เกษตรฯมอบหมอนยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี

วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.56 น.

 

เมื่อเวลา 14.30.น. ของวันที่ 26 ก.ย.64  ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีมอบยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ พร้อมนายไพโรจน์ สมัครธัญกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี และประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดอุทัยธานี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมมอบหมอนยางพาราในครั้งนี้