วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:13 น.

ภูมิภาค

เลือกทางสายสงบ อดีตเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา ยังนิ่งเงียบอยู่แต่ในกุฏิ

วันพุธ ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.38 น.
วันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อย่างต่อเนื่องในวันนี้ถือเป็นวันที่ 6 แล้ว หลังจากมหาเถรสมาคม (มส.) มีคำสั่งปลดพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) วัย 65 ปี พรรษา 44 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกับได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พระราชภาวนาภิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) วัย 60 ปี พรรษา 32 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา แทนในคราวเดียวกัน
 
 
ซึ่งในวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้ใกล้ชิดว่า พระราชปริยัติสุนทรไม่ได้เดินทางออกไปไหน โดยยังคงอยู่แต่ในความสงบภายในกุฏิตลอดทั้งวัน และไม่ได้มีญาติโยมหรือใครเดินทางเข้ามาเป็นกำลังใจให้แต่อย่างใด ส่วนพระสงฆ์ภายในวัดยังมีการปฏิบัติศาสนกิจทำวัตรเย็นตามปกติในช่วงก่อนพลบค่ำเมื่อเวลา 17.30 น. โดยมีเพียงสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพียงไม่กี่รูป ที่ออกมาเดินเตร็ดเตร่อยู่ภายนอกกุฏิที่ศาลาริมน้ำ
 
 
ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวยังได้รับการเปิดเผยจากศิษย์เก่าวัดโสธรฯ รายหนึ่ง วัย 71 ปี อดีตผู้ดูแลใกล้ชิดเจ้าอาวาสรูปเก่า “พระราชมงคลวุฒาจารย์ สุธีร์ ทองบูรณะ” ที่เคยถูกคำสั่ง มส.ปลดออกในทำนองเดียวกัน โดยให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธร ในข้อกล่าวหาชราภาพ ด้วยวัย 87 ปี เมื่อ 17 ปีที่ผ่านมาว่า พระราชปริยัติสุนทร ยังคงยึดมั่นตามแนวทางของพระราชมงคลวุฒาจารย์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์
 
 
โดยระบุไว้ว่า “ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้ ทำดีถูกใจเขา เขาก็ให้ทำงานต่อ ทำดีไม่ถูกใจเขา เขาก็ปลดเรา” ต่อมาอดีตรองเจ้าอาวาสในวัด ที่ชาวบ้านใน จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อกระบวนการสั่งปลดในครั้งนั้นได้มรณะภาพลง โดยที่พระราชมงคลวุฒาจารย์ สุธีร์ ยังได้ไปช่วยปลงสังขาร สรงน้ำอาบสรีระให้ และยังได้ร่วมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้ภายในวัดอีกด้วย
 
 
และต่อมายังได้มีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเคยเข้ามารักษาการในตำแหน่งเจ้าวาสวัดโสธรฯ แทนพระราชมงคลวุฒาจารย์ สุธีร์ ยังได้ก่ออัตวินิบาตกรรมตนเอง (แขวนคอ) ตามไปอีกรูป สุดท้ายผู้เกี่ยวข้องล้วนแต่เอาอะไรไปไม่ได้ อดีตผู้ดูแลเจ้าอาวาสวัดโสธร เมื่อครั้ง 17 ปีที่แล้วระบุ

หน้าแรก » ภูมิภาค