วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:28 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.03 น.
วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  13 ตุลาคม 2564  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
จากนั้นนายวิชวุทย์ จินโต  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี  แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบาร ทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย  และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร  โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ  ทั้งได้พระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน  อีกทั้งยังก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน ไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
 
สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้  จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมกับกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที.

หน้าแรก » ภูมิภาค