วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:36 น.

ภูมิภาค

นครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.49 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ผ่านโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ อีกทั้งพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิต และทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราช ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราชจำลอง พระประธานอุโบสถวัดบางช้างเหนือ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำจิตอาสาร่วมกันบรรจุทรายลงในกระสอบ เพื่อนำแนวป้องกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ที่อาจเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ภายในวัด เนื่องจากในช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น จากการบริหารจัดการน้ำต้นทาง ประกอบกับภาวะน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดบางช้างเหนือ อีกด้วย