วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:05 น.

ภูมิภาค

ผบ.กองเรือยุทธการ นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาน้อย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.15 น.
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บัญชาการกองเรือ หน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ บูรณาการร่วมกับชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ วัดเขาน้อย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
ในการนี้ ข้าราชการ ทหาร และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 200 นาย ได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดี พัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ วัดเขาน้อย เพื่อให้ศาสนสถาน ซึ่งถือเป็นสถานที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงความสง่างาม เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใส ของพุทธศาสนิกชน สืบไป
 

หน้าแรก » ภูมิภาค