วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:12 น.

ภูมิภาค

บุญกฐินยิ่งใหญ่ "พระอาจารย์สุริยันต์" ซื้อรถกู้ชีพให้ 14 รพ.ในมหาสารคาม

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 12.53 น.
ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์  โฆสปัญฺโญ)  ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น  นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม  และทำพิธีส่งมอบจำนวน 14 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท  เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ป่วยวิกฤต  และผู้ป่วยฉุกเฉิน
   
พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)  เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่ง  มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในตลาดสด  และในกลุ่มนิสิต  นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีการระบาด  แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเชื้อมาจากต่างพื้นที่  จึงได้ปรึกษากับลูกศิษย์   ว่าจะนำเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลตอนแรกคิดไว้ว่า จะจัดซื้อ 4 คัน  แต่คิดไปคิดมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่รถฉุกเฉินไม่เพียงพอ  จึงตัดสินใจซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาล 14 โรงพยาบาลเลยรวดเดียว  รวมแล้วจัดซื้อไปทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท  โดยมียอดเงินทำบุญทอดกฐินปี 2564 นี้จำนวนทั้งสิ้น 114,176,339.93 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)
 
โดยวัดป่าวังน้ำเย็น  ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบับเบิ้ลแอนด์ซิล  ในลักษณะของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล  มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยว  ศาลาไม้ขนาดใหญ่  บรรยากาศสงบร่มรื่น  มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยภายในได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ  เป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  มีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพ  มีเครื่องปั๊มหัวใจ  เครื่องช่วยหายใจ  กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น  วิทยุสื่อสาร  ไฟฉุกเฉิน  ซึ่งครบครัน  และเมื่อทำการส่งมอบเสร็จ  ก็สามารถนำรถไปใช้ออกปฏิบัติการได้ทันที
 
ขณะที่  นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ที่ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง การนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 - 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ อยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน

หน้าแรก » ภูมิภาค