วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:23 น.

ภูมิภาค

เมืองคอนส่อวิกฤติ! มวลน้ำเทือกเขาหลวงไหลจ่อทะลัก-น้ำทะเลหนุน

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 13.43 น.
วันที่ 25 พ.ย. จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่บนเทือกเขาหลวง อ.ลานสกา พรหมคีรี เป็นต้น ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างน่ากลัว โดยอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ประดกาศเตือนพื้นที่ด้านล่างเตรียมตัวรับมือ โดยปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงสายน้ำตกกะโรมไหลลงสู่คลองเสาธง รอยต่อระหว่าง อ.ร่อนพิบูลย์ และแม่น้ำลำคลองใน อ.พระพรหม น้ำตกคีรีวง หนานฝนแสนห่า ไหลลงสู่คลองท่าดี-ท่าใหญ่เข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชโดยตรง ในขณะที่น้ำตกพรหมโลก และน้ำตกอ้ายเขียว​ ไหลสู่คลองปากพยิง  คลองน้ำแคบผ่านพื้นที่ลงสู่พื้นที่ ต.อินคีรี  ต.ท่างิ้ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี และ ต.ดอนตะโก และ พื้นที่ อ.ท่าศาลา รวมทั้ง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
โดยระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่มเป็นบริเวณกว้าง แต่ยังไม่รุนแรงมากนัก ประชาชนยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่หากฝนยังไม่หยุดตกคาดว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าศาลา รอนพิบูลย์ และพระพรหม อย่างแน่นอน  
 
 
ในขณะที่เกิดน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำระยายลงสู่ทะเลไม่ได้ เอ่อเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากนคร จนบางจุดรถทุกชนิดผ่านไปมาด้วยความย่ากลำบาก และรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้  ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเฝาระวังและติดตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเตรียมควสามพร้อมทั้งยานพาหนะ เรือท้องแบน และกำลังคนเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชที่ประสบภัยพิบัติได้ทันทีที่สถานการณ์รุนแรงหรือมีการร้องขอ ส่วน มทบ.41 กองทัพภาคที่ 4 ก็จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.เช่นกัน.
 

หน้าแรก » ภูมิภาค