วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:12 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” เปิดเทอมวันแรกพบ นร.ติดเชื้อ 2 คน

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.01 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้นำเจ้าหน้าที่จาก รพ.หัวหิน ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.4-6 จำนวน 990 คน หลังทำเรื่องขออนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในระบบ On Sight เป็นวันแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK พบเด็กนักเรียนชั้น ม.6/4 ติดเชื้อโควิด 1 คน จึงดำเนินการการแยกตัวและกักตัวส่งรักษายัง รพ.หัวหิน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เบื้องต้นพบว่าเด็กติดเชื้อจากแม่และพี่ชายซึ่งได้ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.หัวหิน ก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งสั่งปิดห้องเรียนชั้น ม.6/4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์ ก่อนจะตรวจนักเรียนซ้ำในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนปลอดภัย ส่วนชั้นเรียนอื่นก็เปิดสอนตามปกติ

 

 

ด้าน นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า 400 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หลังเปิดเรียนแบบ on site เป็นวันแรก และพบเด็กติดเชื้อ 1 คน สอบถามแล้วทราบว่าเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนเนื่องผู้ปกครองไม่อนุญาต จึงดำเนินการส่ง รพ.หัวหิน ตรวจด้วยวิธี RT-PCR หาผลที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนนำไปสู่การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป สำหรับการเปิดเทอมแบบ on site ของนักเรียนมัธยมศึกษานั้นได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เช่นการล้างมือ รักษาระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

 

ขณะที่ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน จุดคัดกรองตรวจวัตอุณหภูมิ จุดตั้งอ่างล้างมือ และ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการวางแผนจะระบบการเรียนการสอนใหม่ โดยกำหนดจำนวนนักเรียนห้องละ 25 คน และสลับวันมาเรียน โดยจะเปิดการเรียนการสอนต่อตามปกติ.