วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 06:34 น.

ภูมิภาค

เมืองคอนช็อก! คลัสเตอร์เลือกตั้งอบต.เสาเภา ติดเชื้อแล้ว 13 ราย

วันพุธ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 13.18 น.
วันที่ 1 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีคำสั่งและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ระบุว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019  (Covid-18 ) ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นและกักตัวจำนวนมากเพื่อสังเกต อาการ ประกอบกับมีพนักงานส่วนตำบลเสาเภาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว
 
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วน ตำบลเสาเภาจึงให้ปิดสถานที่ทำงานและให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างเหมา หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวัน ศุกร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  และจะเปิดทำงานในวัน อังคารที่  7  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  ทั้งนี้หากประชาชนมีความประสงค์จะติดต่อราชการให้ประสานมายังนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาหมายเลขโทรศัพท์ 083-6521786 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการติดเชื้อโควิดรายใหม่จนมีการสั่งปิด อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เปิดทำการตามปกติในวันที่ 7 ธ.ค. 2564  สืบเนื่องจากการจัดการลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีการตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 คน  โดยน่าจะติดมาจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีประชาชนคนอื่น ๆ เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกด้วย  จึงขอให้ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์ตั้งเฝ้าสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด.

หน้าแรก » ภูมิภาค