วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 15:07 น.

ภูมิภาค

เบตงละหมาดวันศุกร์ วิถี New Normal

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.26 น.

ยะลา- ภายหลังจากที่ทางศบค.จังหวัดยะลาให้มีการผ่อนปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์และละหมาดญามาอะห์ที่มัสยิด เป็นวันแรก เน้นเข้มมาตรการ DMHTTA

 

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 ที่มัสยิดราฎอตุ้ลยันนะห์ หมู่ที่ 2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เดินทางมาให้กำลังผู้ที่มาละหมาดวันศุกร์โดยวันนี้ได้เปิดให้ละหมาดเป็นวันแรกภายหลังจากที่ทาง ศบค.จังหวัดยะลาให้มีการผ่อนปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์ และละหมาดญามาอะห์ที่มัสยิดได้ ทำให้บรรยากาศการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้มีผู้มาละหมาดเป็นจำนวนมาก โดยก่อนละหมาดวันศุกร์ ทางคณะกรรมการของมัสยิดก็ได้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆให้แก่ผู้ที่มาละหมาด โดยทุกคนจะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็มเพื่อแสดงให้กับผู้เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ทั้งนี้ มัสยิดราฎอตุ้ลยันนะห์ ได้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปมาละหมาดวันศุกร์อย่างเป็นทากงารได้แต่ต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

 


นายตอเล็บ ดือราพอ อิหม่านประจำมัสยิด  กล่าว่า ขอความร่วมมือทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและอนุญาตละหมาดวันศุกร์ ได้ตามปกติ และประชาชนที่เข้ามาละหมาดต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็มโดยก่อนเข้ามัสยิดต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

 


ด้านนายเอก ยัง อภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทุกคนต่างให้ความร่วมมือและได้มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการฉีดวัคซีนที่เป็นผลดี ต่อการป้องกันโควิด-19 และทำให้พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์สามารถฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งตำบล เกิน 70% ไปแล้ว และมีบางพื้นที่ที่มัสยิดไม่ผ่านเกณฑ์และไม่สามารถที่จะเปิดละหมาดวันศุกร์ได้ ขณะเดียวกันสถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่นี้ยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ในพื้นที่อำเภอเบตงยังไม่ปรากฏมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์โอมิครอนแม้แต่คนเดียว  แต่ก็ไม่ได้ประมาทต่อเหตุการณ์ โดยต้องหามาตรการอื่นๆ เช่น ทุกคนต้องมีวัคซีนในตัวเองโดยเร็ว ในพื้นที่มีสัปบุรุษมัสยิดต้องฉีดวัคซีนแล้วและพร้อมให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคระบาดตามกระทรวงสาธารสุขทุกอย่าง