วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:57 น.

ภูมิภาค

ภาครัฐเอกชนร่วมขับเคลื่อนร่วมแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงเร่งหาทางแก้ปัญหาหมูแพง

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565, 18.43 น.

วันนี้(17ม.ค.65) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมกิจกรรม หารือแนวทางแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมในครั้งนี้
 


สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ติดตามติดตามสถานการณ์ และห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาหาร ปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเภทและได้กำชับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนรวมทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อกลไกตลาด และให้คาดการณ์ในอนาคตว่า หากสถานการอุปโภค บริโภค มีราคาสูงขึ้น หน่วยงานในพื้นที่จะมีการแก้ไขปัญหา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
 


อย่างไรก็ตาม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กปช.จังหวัด) ได้กำหนดจัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือ ดังนี้ 1.สถานการณ์การระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือเกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 2.การแก้ไขปัญหาสุกรราคาแพง และการช่วยเหลือผู้บริโภค 3. ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ/แหล่งทุน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 4. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ 5. แนวทางการสื่อสารสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน 6. ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร 7. การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน.

หน้าแรก » ภูมิภาค